top of page

Meta (Facebook)


Meta, het moederbedrijf boven Facebook, Instagram, Messenger, Oculus en Whatsapp, kreeg het in 2022 op de beurs tot dusver zwaar te verduren. Het aandeel daalde sinds begin dit jaar met 38%.


Waarom zien beleggers het niet meer zitten? Is de afstraffing geheel terecht of overdrijft Mister Market? Laat ik bij het begin beginnen.


De vrije val begon op 2 februari 2022 nabeurs toen Meta met zijn resultaten kwam over het vierde kwartaal van 2021. Het aandeel ging met maar liefst 23% onderuit. De resultaten waren helemaal niet slecht maar investeerders schrokken wel van de opgelopen operationele kosten waardoor de winst per aandeel onder de verwachting bleef. De hogere kosten zijn te herleiden naar zowel metaverse gerelateerde projecten als nodige investeringen om de corebusiness te verbeteren en de competitie bij te blijven. Dat weegt natuurlijk op de marges.

Daar bovenop kwamen stagnerende gebruikersaantallen, privacyveranderingen bij Apple die meteen invloed hebben op de omzet, en bovendien was de outlook teleurstellend. De cocktail van slecht nieuws resulteerde in het uitvegen van $252 miljard aan marktwaarde. Dat was meteen een record.


Over de vooruitzichten zei David Wehner, de CFO van Meta, het volgende:


‘Turning now to the outlook. We expect first quarter 2022 total revenue to be in the range of $27 billion to $29 billion, which represents 3% to 11% year-over-year growth. We expect our year-over-year growth in the first quarter to be impacted by headwinds to both impression and price growth.’


‘So that definitely makes for a tough comp in the first half of the year. And we believe the impact of iOS overall as a headwind on our business in 2022 is on the order of $10 billion, so it's a pretty significant headwind for our business.’ - David Wehner, CFO


Voor het eerste kwartaal van 2022 wordt gerekend op een groei van 3% tot 11% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zulke groeicijfers zijn we niet gewend van Meta. De magere vooruitzichten zijn gebaseerd op het volgende:


- Meta zal tijd nodig hebben om de veranderingen in het privacybeleid van Apple te verwerken;


- De macro-economische omgeving verslechtert. Adverteerders geven aan dat factoren als inflatie en bevoorradingsproblemen de advertentiebudgetten aantasten;


- Kans op negatieve valutaschommelingen;


- De strijd om de tijd van gebruikers wordt steeds grimmiger. Mensen hebben veel mogelijkheden waar ze hun tijd kunnen spenderen. De competitie neemt toe en een bedrijf als Tiktok mag als serieus probleem gezien worden voor Meta;


- Tevens vindt er een verandering plaats binnen social media waarbij korte video’s populairder zijn geworden ten nadele van zogenaamde ‘stories’ en ‘feed’. Men kijkt steeds liever naar korte video’s die op Facebook en Instagram ‘Reels’ worden genoemd, maar daar zitten nog niet evenveel advertenties in verwerkt als dat het geval is bij ‘feed’ en ‘stories’. Daar is tijd voor nodig.


Wall Street bleek op zijn zachtst gezegd niet opgezet met de resultaten en vooral niet met de outlook. Tel daarbij de gigantische investeringen op die nodig zijn om zowel de corebusiness als de metaverse (waarover straks meer) uit te bouwen en je hebt als Meta investeerder genoeg stof tot nadenken. Ik ga voor jullie de belangrijkste uitdagingen, maar ook kansen, overlopen en stel tenslotte een omgekeerde DCF model op om te achterhalen welke scenario’s de markt in de huidige prijs heeft verwerkt.


Beleidswijzigingen bij Apple met betrekking tot privacy


De laatste update van het besturingssysteem van Apple deed veel stof opwaaien en was een van de redenen van de zwakke outlook voor het eerste kwartaal van 2022.


Wat is er aan de hand? Applegebruikers krijgen na de installatie van iOS 14 de keuze om hun data niet te laten ‘tracken’ door apps van derde partijen wat het moeilijker maakt voor bedrijven als Meta om gepersonaliseerde reclames af te vuren. Het nieuws joeg beleggers vorig jaar al in de gordijnen en toen niet veel later het gerucht ging dat Google vergelijkbare veranderingen zou willen doorvoeren was de paniek compleet. Echter, Google maakte bekend gematigder te werk te zullen gaan dan bij Apple het geval is. De komende twee jaar zal hun systeem onveranderd blijven wat advertentiebedrijven de kans moet geven zich aan te passen aan de nieuwe omgeving. Bovendien mikt Google op minder drastische veranderingen dan bij Apple. Het lijkt erop dat Meta-beleggers zich met wat we nu weten weinig zorgen hoeven te maken over de veranderingen bij Google.


De pijn voor Meta zit momenteel bij de iOS update van Apple en de veranderde omgeving zal zich meteen laten voelen. Het management van Meta verwacht in 2022 als gevolg van de update een omzetverlies van $10 miljard. Adverteerders maken zich immers zorgen over de effectiviteit van de advertenties bij Apple gebruikers.

Meta schoot meteen in actie en onderneemt initiatieven om het effect van de veranderingen voor adverteerders te verzachten*.


Het management heeft er vertrouwen in dat ze de veranderingen uiteindelijke de baas kunnen. Het lijkt erop dat het vooral op korte termijn op de resultaten zal wegen. Wehner zei er het volgende over:


‘The impact on our own business will be manageable. We continue to expect it will be a headwind for the remainder of the year, but we're making good progress on our own solutions to help advertisers navigate these changes, and that includes helping advertisers work with the Apple API as well as our own approach to using aggregated data for targeting and measurement.’

(…)

‘The goal is to maintain and, in the long run, even improve [ad] performance with less data.’


Tevens deed ik wat onderzoek naar hoe privacyveranderingen momenteel precies uitpakken voor de getroffen ondernemingen. Daaruit blijkt dat de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Apple geeft gebruikers nu de optie om ‘tracking’ door derde partijen uit te schakelen. Echter, de definitie van het woord ‘tracking’ is door Apple in zijn gebruiksvoorwaarden heel specifiek beschreven. Bovendien moeten aan al die voorwaarden worden voldaan vooraleer Apple het ook daadwerkelijk beschouwd als ‘tracking’. Dit maakt dat Meta en consorten heel wat ruimte hebben om hieromheen te werken. En volgens onderzoek van de website ‘Lockdown Privacy’ lukt dat ook. Het bedrijf analyseerde data van 10 verschillende apps die stonden geïnstalleerd op een IPhone en vergeleek het verschil tussen de optie waarbij ‘tracking’ door derde partijen werd uitgeschakeld en de optie waarbij het werd toegelaten. De resultaten tonen aan dat de apps nog steeds manieren vinden om data te ontfutselen. Het aantal actieve trackers blijkt zelfs onveranderd ongeacht welke optie werd gekozen. Opmerkelijk. Enkel het aantal pogingen om te tracken daalde met zo’n 13%. De veranderingen zijn dus niet zo effectief als men denkt. Dit is goed nieuws voor adverteerders en dus voor Meta.


Mijn voorlopige conclusie is dat de privacyveranderingen vervelend zijn voor onder meer Meta en op korte termijn op de resultaten zullen wegen, maar niet onoverkomelijk. Wel vind ik het zorgelijk dat externe bedrijven zo gemakkelijk invloed kunnen uitoefenen op het businessmodel van Meta.


Stagnerende gebruikersaantallen en TikTok


Stagnerende gebruikersaantallen waren de volgende reden van de pandoering op 2 februari 2022 nabeurs. Maar ook dit valt te relativeren. Laten we proberen de kleine daling in gebruikers in perspectief te plaatsen.


Mijn persoonlijke ervaring is dat ik al een geruime tijd mensen iets hoor zeggen in de trant van ‘niemand maakt nog gebruik van Facebook’ of ‘enkel mijn opa logt af en toe nog in om foto’s te bekijken van zijn kleinkinderen’. Zijn die opmerkingen terecht? Laten we de beschikbare data erbij nemen alvorens conclusies te trekken.Bron: Investor relations Meta


In het vierde kwartaal van 2021 logden 2,9 miljard gebruikers maandelijks in op het Facebook platform wat van Facebook het meest gebruikte sociale netwerk ter wereld maakt.Bron: Investor relations Meta


66% van die maandelijkse gebruikers logden dagelijks in een percentage dat al sinds 2019 stabiel blijft.


Dat niemand Facebook nog gebruikt is dus op zijn zachtst gezegd overdreven en hoewel de vergrijzing een dingetje is tegenwoordig, zijn er wereldwijd geen 2,9 miljard opa’s. Heel veel mensen gebruiken Facebook. Om ‘veel’ te onderbouwen: volgens de site datareportal had in januari 2022 een kleine 5 miljard mensen toegang tot het internet. Bijna 60% van de wereldbevolking met toegang tot het internet logt maandelijks in op het platform van Facebook. Daarbij houd ik geen rekening met het feit dat Facebook niet toegelaten is in China, waar naar schatting 1 miljard internetgebruikers zijn. Als China buiten beschouwing wordt gelaten wordt Facebook maandelijks gebruikt door bijna driekwart van wereldbevolking met toegang tot het internet.


Tot zover heb ik het enkel gehad over het Facebook platform. Als we de gehele family of apps in beschouwing nemen, Facebook, Instagram, Messenger en Whatsapp, dan ziet het plaatje er anders uit.Bron: Investor relations Meta


3,6 miljard mensen maken maandelijks gebruik van Facebook, Instagram of Whatsapp. Dat is vrijwel de gehele wereldbevolking (exclusief China) met toegang tot het internet.Bron: Investor relations Meta


79% van die maandelijkse gebruikers logt dagelijks in op een van de apps. Deze statistieken zijn al een jaar of twee stabiel wat erop wijst dat gebruikers nog steeds veel gebruik maken van de familie van apps van Meta.Bron: Investor relations Meta


Het maandelijkse aantal Facebookgebruikers steeg nog licht maar de hoeveelheid dagelijkse gebruikers kende voor het eerst een dip. Die dip was toe toe te schrijven aan de regio ‘rest of the world’. Het aantal gebruikers in de regio’s VS, Canada en Europa zijn al enkele kwartalen stabiel. En die regio’s zijn het belangrijkste aangezien Meta daar 70% van zijn omzet genereert en de gebruikersaantallen in die regio’s zijn al enkele jaren stabiel.


Zijn de stagnerende gebruikersaantallen verontrustend voor aandeelhouders? Nee, ze zijn vooral erg logisch gelet op de wereldwijde penetratie. Vrijwel de gehele wereldbevolking (exclusief China) met toegang tot het internet maakt maandelijks gebruik van een van de apps van Meta. Beleggers zullen moeten wennen aan het idee dat gebruikersaantallen niet zullen groeien op het tempo dat ze gewend zijn van Meta, maar op het tempo van de groei in het aantal wereldwijde internetgebruikers.Bron: Investor relations Meta


Maar dat wil niet zeggen dat de omzet niet meer kan groeien. Ik denk dat de focus naar de toekomst toe vooral moet liggen op het verhogen van de omzet per gebruiker (ARPU). Die trend is nog steeds groeiende. Er zullen steeds manieren te verzinnen zijn om de enorme netwerkeffecten van Meta uit te spelen en gebruik te maken van de bestaande userbase.Bron: Statista


De groeiende competitie is echter wel een aandachtspunt en zelfs reden tot zorg. Facebook is lang alleenheerser geweest, maar daar is met de opkomst van TikTok en Snapchat verandering in gekomen. TikTok is sterk groeiende en zeer populair onder de jeugd. Tijdens de earnings call over het vierde kwartaal noemde Mark Zuckerberg TikTok zelfs vijf keer bij naam. Maar toch denk ik dat TikTok een ander doelpubliek heeft omdat het zich vooral richt op korte filmpjes. De oudere sociale media gebruiker zal daarvoor niet het Facebook platform definitief achterlaten. Het lijkt dus vooral kwestie om de jeugd terug te winnen, een belangrijke doelgroep. Meta onderneemt mijns inziens de juiste stappen en investeert fors in de corebusiness zoals blijkt uit de toelichting van het management wat betreft de gestegen operationele kosten.Bron: emarketer


Meta doet dit door het idee van TikTok op zijn platformen te introduceren. Het equivalent van TikTok heet op Instagram en Facebook ‘Reels’. Voorlopige data wijst erop dat de inspanningen lonen al moet het aantal advertenties in ‘Reels’ nog worden verhoogd om de korte video’s evenveel geld in het laatje te laten brengen als ‘stories’ en ‘feed’.


Wat mij betreft zijn de ontwikkelingen rond ‘Reels’ de komende kwartalen van groot belang. Ik zou me als Meta investeerder zorgen maken als Facebook en Instagram veel gebruikers zouden verliezen ten koste van TikTok. Toch geef ik het management van Meta het voordeel van de twijfel. Ze doen wat nodig is en in het verleden hebben ze met ‘stories’ dat oorspronkelijk van Snapchat kwam hetzelfde gedaan. Ze integreerden dat succesvol op hun platformen.


Mark Zuckerberg zei er het volgende over:


‘Now I'm confident that leaning harder into these trends is the right short-term tradeoff to make in order to get long-term gains. We've made these types of transitions before with mobile feed and Stories, where we took on headwinds in the near-term to align with important trends over the long-term.

And while video has historically been slower to monetize, we believe that over time short-form video is going to monetize more like feed or Stories than like Watch. So I'm optimistic that we'll get to where we need to be with Reels, too.’


(…)


‘An advantage that we have over other competitors is how effective our monetization and ad systems are, then I mean the bigger it gets, the more it will attract more creators, and it will kind of build on itself. And we think that we're already at a scale where we're seeing that flywheel really kick in and start to grow’


- Mark Zuckerberg, CEO


Het is ook niet de eerste keer dat Facebook met uitdagingen te maken krijgt en het zal ook niet de laatste keer zijn. Ik heb de voorbije jaren bewust enkele aantekeningen gemaakt van gebeurtenissen die werden beschouwd als problematisch of door sommigen zelfs het einde van Facebook. Ik wist dat ik ze als ik ze niet zou noteren ik ze vandaag vergeten zou zijn, net als de rest van de wereld. Een greep uit het aanbod: de inmenging van de presidentsverkiezingen in 2016, het cambridge analytica schandaal uit 2018, klokkenluiders, regularisatie en meer lokaal de zwartepieten kwestie. Dan hebben we nog de oproep van enkele celebrities om Facebook-accounts massaal af te sluiten en natuurlijk ook de fameuze advertentieboycot van enkele grote multinationals in de zomer van 2020. Grote adverteerders zouden wel even laten zien hoe ze Facebook onder druk konden zetten door hen te boycotten en niet meer te adverteren via het platform. Enkele maanden later hoorde je er niemand meer over en adverteert iedereen vrolijk door op Facebook en Meta boekte een recordomzet. Er zijn gewoon nog steeds geen alternatieven voor het grootste digitale reclamebord ter wereld, dat bovendien alles over je weet. Voor het zogenaamd meest gehate bedrijf ter wereld dat enkel nog door opa’s wordt gebruikt doen ze het voorlopig nog prima.


Kortom, de stagnerende gebruikersaantallen zijn niet meer dan logisch. Groei blijft mogelijk als Meta zich richt op het verhogen van de omzet per gebruiker, wat ze al geruime tijd uitstekend doen. De opkomst van TikTok is een aandachtspunt en reden tot zorg. Het afremmen van de groei van TikTok en het terugwinnen van de jeugdige gebruiker beschouw ik als een van de belangrijkste taken van het management de komende kwartalen.


Whatsapp


Tussen al de ellende in dit artikel waarmee Meta te maken krijgt maak ik even ruimte voor een positief intermezzo, de berichtendienst Whatsapp.Bron: GWI


Whatsapp, dat wereldwijd ongeveer 2 miljard gebruikers telt, is door Meta vrijwel nog onaangeroerd gebleven. Hier liggen mogelijkheden. Het eerste waaraan je waarschijnlijk aan denkt is het plaatsen van advertenties op de app. Als vanzelfsprekend dacht ook het management van Meta aan die optie en was het zelfs in een ver stadium om reclames toe te voegen aan Whatsapp. Niet rechtsreeks, maar via de zogenaamde ‘statusupdates’ van gebruikers. Begin 2020 werden de plannen echter opgeborgen door Meta. Vermoedelijk beseft het management dat er heel voorzichtig omgesprongen moet worden met reclames op een platform dat zijn aantrekkelijkheid mede te danken heeft aan het ontbreken ervan. Het implementeren van advertenties me een delicate kwestie gelet op de vele alternatieven die er bestaan voor berichtendiensten.


Hoe kan Meta Whatsapp in de toekomst dan wel uitspelen? Momenteel onderzoekt het bedrijf mogelijkheden die richting digitale betalingen en e-commerce wijzen.

Bedrijven die Whatsapp gebruiken om te communiceren met klanten en transacties te doen worden een belangrijke doelgroep voor Whatsapp. Die bedrijven kunnen advertenties kopen op Facebook en Instagram waarin een button zit verwerkt die het voor klanten mogelijk maakt om meteen via Whatsapp met het adverterende bedrijf te communiceren. Onlangs werd de mogelijkheid toegevoegd om meteen via Whatsapp business zulke advertenties te creëren.


Meta gaf aan dat aanzienlijke omzet genereren uit Whatsapp iets is voor de lange adem, maar dat ze er vertrouwen in hebben er te geraken. Het mag duidelijk zijn dat er mogelijkheden zijn op deze app met miljarden gebruikers en het wordt tijd dat ze de overname uit 2014 integreren in hun verdienmodel. In januari 2022 was het wereldwijd de meest gebruikte app. De netwerkeffecten maken het platform lastig te verlaten voor gebruikers. Het is eveneens mogelijk dat Meta Whatsapp als wildcard achter de hand houdt.


Metaverse


Ten slotte een blik op de meest controversiële move uit de geschiedenis van Meta: het onderzoeken en uitbouwen van de zogenaamde metaverse. Een metaverse is een onlinenetwerk van virtuele driedimensionale werelden. De bezoeker krijgt er een gevoel van individuele aanwezigheid (al dan niet vertegenwoordigd door een avatar) en ruimtelijk bewustzijn. De metaverse staat nog in zijn kinderschoenen en sommigen zien de focus op deze virtuele wereld als een overambitieus idee van de jonge techmiljardair Mark Zuckerberg die kost wat kost geschiedenis wil schrijven, terwijl anderen de technologie zien als de opvolger van het internet zoals je het vandaag kent. Meta hecht zelfs zo veel geloof aan het project dat het zich liet omdopen van Facebook naar Meta Platforms. Dat is nogal wat.


Ik heb inmiddels een en ander gelezen over de metaverse en voorlopig is het moeilijk te bevatten voor me maar duidelijk is geworden dat de mogelijkheden vrijwel eindeloos zijn. Het begint met eenvoudige online vergaderingen waarbij iedereen vanop afstand in dezelfde digitale ruimte aanwezig is. Maar je kan evengoed een Romeinse stad bezoeken, een uur later een virtueel concert bijwonen om daarna nog even digitale Nike schoenen te kopen in een nagebootst New York. Het kan nog verder gaan. Stel dat je ontevreden bent met je leven en de plots de mogelijkheid hebt om na je miserabele 9 tot 5 job een bril op te zetten en grote sier te maken in de metaverse, de virtuele vrouw van je dromen tegen te komen en daarmee een lang en gelukkig online bestaan op te bouwen? Het klinkt vooralsnog vreemd, maar ik denk dat er mensen zijn die ervoor zullen tekenen. In de metaverse lijkt het te kunnen.


Ik denk dat je het zo gek niet kan bedenken of het zal mogelijk worden. Daar komt nog bij dat de nieuwe omgeving op zijn beurt weer nieuwe innovatie zal aansporen, net als met het internet gebeurde. Aan het begin van de eeuw hadden we niet kunnen voorspellen wat het internet twintig jaar later teweeg zou hebben gebracht. Online shopping, Netflix, Spotify, Reddit legers die aandelenkoersen manipuleren, Zoom meetings, online banking. De maatschappij is drastisch en blijvend veranderd door de opkomst van het internet. Gaat de metaverse hetzelfde doen? Of gaan we collectief weigeren uren per dag een idiote bril op te zetten? Het is koffiedik kijken voorlopig. Ik las ergens dat de gemiddelde internetgebruiker 8 uur per dag online spendeert. Eigenlijk leven we al in een virtuele wereld, maar moeten daar vandaag nog onze laptop voor openvouwen of telefoon uit onze broekzak trekken. In de metaverse zoals Meta het voor ogen heeft zit je er meteen helemaal in. Of de metaverse een gunstig effect gaat hebben op onze samenleving laat ik in het midden, maar voor investeerders zullen er mogelijkheden liggen indien het een succes wordt.


Laten we de ambities van Meta eens kwantificeren. Hoeveel pompt Meta momenteel in het project? Het bedrijf liet optekenen dit jaar $10 miljard de virtuele wereld in te schieten en dat bedrag zal ongetwijfeld nog toenemen. Tienduizenden ingenieurs werden aangenomen om het universum uit te bouwen.


Veel investeerders beschouwen de metaversedroom van Zuckerberg als weggegooid geld. Ook dat was een van de vele redenen voor de koersdruk de voorbije maanden. $10 miljard is in absolute bedragen natuurlijk erg veel geld, maar ik denk dat we het relatief moeten bekijken. De omzet van Meta bedroeg $117 miljard in 2021. Als we de $10 miljard onderzoeksmiddelen die naar de metaverse vloeiden buiten beschouwing laten zou de operationele winstmarge van de family of apps uitkomen op een kleine 50%. Meta offert dus 20% van de operationele winst op om een wereld te onderzoeken die door meerdere experts als het nieuwe internet wordt beschouwd. Is dat zo extreem? Ik vind van niet. Maar in absolute bedragen is het enorm veel geld en met zo’n budget kan je een verschil maken. De toekomst van het bedrijf wordt hiermee niet op het spel gezet, er hoeft geen beroep gedaan te worden op extern kapitaal en er blijft nog genoeg over om buybacks te doen (voor 2022 is er groen licht om voor 40 miljard aandelen terug te kopen. Graag aan deze prijs).


Rekening houdend met de omstandigheden zit ik in het kamp die de initiatieven toejuicht, ondanks dat de uitkomst hoogst onzeker is. Ik heb zelfs geen idee wat ze allemaal uitspoken in dat digitale universum en als ik het wel zou weten zou ik het vermoedelijk niet begrijpen. De metaverse zit in een rudimentaire fase en zal te vergelijken zijn met wat het internet in de jaren zeventig van de vorige eeuw voorstelde. Maar ik weet wel dat Meta veel slimme techies aan het werk zet om de mogelijkheden te onderzoeken.


Overigens is Meta niet de enige die geloof hecht aan de virtuele wereld. Bill Gates zegt dat de meeste virtuele vergaderingen zich over een jaar of drie in de metaverse zullen afspelen. Ook Tim Cook liet optekenen fors in de nieuwe wereld te willen investeren. Er gaan geruchten dat Apple bezig is met een hardware waarmee de metaverse betreden kan worden. Nieuwigheden uit de stal van Apple kan als trigger fungeren om de metaverse toegankelijk te maken voor het brede publiek. Jensen Huang van Nvidia zei over de metaverse, wat ze bij Nvidia de omniverse noemen, dat het een nieuwe economie op poten zal zetten die groter zal worden dan onze huidige economie. Het zijn niet de minste namen die hun geloof hechten aan de metaverse en ’s werelds grootste bedrijven onderzoeken de mogelijkheden wat de kans op een positieve uitkomst versterkt. Maar zelfs als de metaverse een succes wordt, dan weet je nog niet wie de winnaars zullen zijn. Zulke ingrijpende veranderingen, een geheel nieuw internet, zijn enorm onvoorspelbaar.

Echter, als je als bedrijf een wereld met groot potentieel mee kan uitbouwen, er een pioniersrol kan vervullen en er mogelijk mee de lakens kan uitdelen zonder je bedrijf in gevaar te brengen, waarom niet?


Meta toont durf om te innoveren en disruptief te zijn terwijl het nog steeds een sterke onderliggende business heeft. Meta genereert zelfs na alle R&D kosten een ROIC van rmeer dan 50% en er staat 48 miljard dollar op de balans. Zowel de torenhoge ROIC als de overtollige cash bieden die ruimte tot innovatie. Bovendien heeft Zuckerberg een prima trackrecord en voor 20% van de winst durf ik hem het voordeel van de twijfel te geven. De corebusiness wordt niet uit het oog verloren, dat bewijzen ze met de inspanningen en investeringen die momenteel worden gedaan om de uitdagingen in de echte wereld het hoofd te bieden. Onder de huidige omstandigheden zou ik tegen Zuckerberg willen zeggen: Leef je uit, Mark.


DCF


Nu ik de situatie van Meta in grote lijnen in kaart heb gebracht, laten we eens kijken naar wat de markt ervan denkt. Wat kost dit alles momenteel? Zijn de risico’s ingeprijsd? Je kan Meta vandaag oppikken aan een verwachte koers-winstverhouding van een goede 15x (exclusief cash). Je ziet meteen dat dat een lage multiple is voor een bedrijf als Facebook maar wat zegt het nu concreet? Je kan daar zicht op krijgen door een DCF model op te stellen en die om te draaien. In plaats van de vrije kasstromen voor de komende jaren te voorspellen neem je de huidige koers en reken je uit hoeveel vrije kasstroom de markt daaraan koppelt. De som van die vrije kasstromen reken je uiteindelijk aan de hand van een discontovoet terug naar de waarde van vandaag.


De volgende assumpties rechtvaardigen de huidige prijs van het aandeel:


- Voor de jaren 2022 tot en met 2024 ga ik uit van de gemiddelde analistenverwachtingen van Refinitiv, respectievelijk een omzetgroei van 11,8%, 17,1% en 12,7%. Vervolgens laat ik de omzet afzwakken tot 2,5% tot in het oneindige. Dat zou dus betekenen dat Meta maturiteit bereikt in 2025.


- de operationele marge laat ik in 2022 dalen tot 31% en daarna licht oplopen tot maximaal 32,2%, in lijn met de gemiddelde analistenverwachting voor de komende drie jaar. Nadien, vanaf 2025, blijft de marge stabiel. Dat scenario gaat ervan uit dat Facebook het huidige, erg stevige investeringsniveau de komende jaren blijft aanhouden (en de tientallen miljarden die richting de metaverse vloeien NIETS zullen opleveren aangezien ik de omzetgroei laat stilvallen vanaf 2025).


- Het effectieve belastingpercentage laat ik oplopen tot 18,2%.


- Voor de groeicapex en werkkapitaalbehoefte ga ik er van uit dat Meta vanaf 2025 een kleine 5% van de winst nodig zal hebben om de 2,5% omzetgroei te bekomen. Die berekening is gebaseerd op de huidige operationele ROIC.


De vrije kasstromen die Meta op basis van bovenstaande assumpties zal genereren verreken ik aan de hand van een discontovoet van 10% terug naar de waarde van vandaag. Als ik de cash op de balans vervolgens in mindering breng en de som van de verdisconteerde vrije kasstromen deel door het aantal uitstaande aandelen brengt me dat bij de huidige koers van $210.


Wat kunnen we opmaken uit mijn back-on-the-envelope DCF? Dat de markt heel wat risico’s heeft ingeprijsd. Het rekent erop dat ‘Reels’ niet succesvol zal zijn. Het gaat er eveneens van uit dat de omzet in de nabije toekomst zal stagneren. Het gaat ervan uit dat Whatsapp niet geïntegreerd zal worden in de resultatenrekening en bovendien rekent de markt erop dat de investeringen in de metaverse NIETS zullen opleveren. En dat terwijl ik in mijn projecties rekening hou met investeringen in de metaverse van zo’n 8,5% van de omzet, met andere woorden zijn dat tientallen miljarden dollars na enkele jaren.


Het is een zeer somber scenario voor Meta maar natuurlijk niet uitgesloten. Echter mogen aan deze prijs de verwachtingen waarheid worden en krijg je alsnog een geannualiseerd rendement van 10%. Pas als TikTok significant marktaandeel begint af te snoepen van Meta en bijvoorbeeld de privacyveranderingen toch niet zo makkelijk te omzeilen blijven zal ook de huidige prijs nog te hoog zijn. Ook zal een volledige flop in de metaverse investeerders natuurlijk geen vertrouwen geven.


Anders gezegd kan je als Meta zijn huidige positie behoudt momenteel een gratis gokje wagen op de poging van Zuckerberg om de metaverse te lanceren, je kan een gokje wagen op het succesvol implementeren van de 2 miljard Whatsapp gebruikers in de resultatenrekening, en je kan erop speculeren dat Meta met Reels de markt van short video succesvol penetreert en de omzet per gebruiker weet te verhogen.


Ik waag me bij Meta momenteel niet aan een normale DCF aangezien er teveel parameters zijn die niet te voorspellen zijn. Een eventueel succes in de mysterieuze metaverse valt vandaag niet te waarderen. Wel kan je een idee krijgen van een faire waardering als Meta gematigd succes weet te boeken met zijn corebusiness. Om een idee te geven: indien Meta erin slaagt om de omzet tussen 2025 en 2032 te laten groeien met 10% en vervolgens met 2,5% tot in het oneindige, dan is een koers van $280 gerechtvaardigd. De marges heb ik daarbij ongewijzigd gelaten.


Het is, vooral door de ambities in de metaverse een wat speculatiever en moeilijker in te schatten bedrijf dan voorheen, maar de huidige prijs biedt de belegger een flinke veiligheidsmarge. Mogelijk staan er nog wat moeilijke kwartalen te wachten, maar ik heb er vertrouwen in dat het management zich net als het al eerder deed een manier zal vinden om de uitdagingen te tackelen. Een succes in de metaverse is een bonus al zal daar pas over enkele jaren iets zinnigs over gezegd kunnen worden.


Volgende earnings call van Meta staat op de planning voor 27 april 2022, nabeurs.

Disclaimer: deze analyse is niet bedoeld als beleggingsadvies maar een persoonlijke mening en kan dienen als aanvulling op uw eigen onderzoek. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten, maar om een beeld te schetsen van de onderliggende onderneming(en). U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Blijf je graag op de hoogte van nieuwe posts op de blog? Laat hier je e-mailadres achter.

Comentários


bottom of page