top of page

Boekverslag: Verdubbel je geld in vijf jaar - Sam Hollanders
Titel: Verdubbel je geld in vijf jaar

Auteur: Sam Hollanders

Taal: Nederlands

Aantal bladzijden: 256

Verschijningsdatum: 2019


In 2019 verscheen het boek ‘Verdubbel je geld in vijf jaar’ van Sam Hollanders. Het ging destijds aan me voorbij omdat ik boeken over beleggen die in het Nederlands verschijnen niet nauwlettend in de gaten houd. Begrijp me niet verkeerd, er zijn enkele prima werken in het Nederlands geschreven maar het aanbod is beperkt en ik heb door de jaren heen ondervonden dat als je je wil verdiepen in de wondere wereld van het beleggen je genoodzaakt bent om uiteindelijk over te schakelen naar het Engelstalige repertoire.

Enkele nieuwsbrieven en podcasts van Chess Capital, waarvan Sam Hollanders en zijn kompaan Joël Schols de bezielers zijn, konden me echter dusdanig bekoren dat ik nieuwsgierig werd naar het boek dat ik aantrof op hun website. Eind vorig jaar was de kerstman zo vriendelijk om een exemplaar bij me achter te laten, maar ik begon er pas vorige week aan omdat er structureel een torenhoge stapel boeken op me ligt te wachten aangezien ik er meer koop dan dat ik kan verwerken. Ik werd tijdens het lezen, gelet op mijn hooggespannen verwachtingen, niet teleurgesteld, en na amper drie dagen sloeg ik de laatste bladzijde al om. Ik kan alvast verklappen dat ‘Verdubbel je geld in vijf jaar’ voor mij bij de beste Nederlandstalige boeken over beleggen gerekend mag worden.


Het is een compleet boek en biedt een raamwerk voor de beginnende waardebelegger, van waaruit die zijn eigen strategie kan ontwikkelen. Het biedt houvast in de soms toch wel intimiderende wereld van het beleggen waarin elke expert wel een andere aanpak lijkt te bewieroken. Er zijn een dozijn verschillende benaderingen te verzinnen maar de stijl die in dit boek aangeprezen wordt, het zogenaamde waardebeleggen, heeft keer op keer bewezen dat het werkt. Al decennialang hebben de grootste beleggers ter wereld, waaronder Warren Buffett, succes met deze methode. Bij waardebeleggen komt het erop neer om aandelen te kopen die meer waard zijn dan de beurskoers je wil doen geloven. Een waardebelegger streeft ernaar een onderneming ruim onder zijn intrinsieke waarde aan te kopen en wacht vervolgens tot de beurskoers en de intrinsieke waarde naar elkaar toe convergeren. Dat klinkt in eerste instantie vrij eenvoudig, maar het vergt naast gedegen studie en het lezen van boeken en jaarverslagen ook oefening, discipline en geduld. Desondanks kan iedereen het leren. De auteur geeft immers zelf aan dat succesvol waardebeleggen meer draait om het hebben van het juiste temperament dan om uitzonderlijke intelligentie.


Gaandeweg het boek word je stapsgewijs uitgelegd wat waardebeleggen precies inhoudt. Waardebeleggers hebben een langetermijnvisie en zwemmen tegen de stroom in door contrair te zijn. Ze willen betere prestaties neerzetten dan de markt in zijn geheel want anders ben je logischerwijs beter af met een indexfonds en kan je je de moeite van aandelenselectie besparen. Om de markt te verslaan zal je je moeten afzetten tegen de massa. Dat klinkt op papier allemaal heel mooi maar de auteur maakt je ook duidelijk dat contrair zijn alleen niet genoeg is. Je moet ook gelijk hebben. En als je eens geen gelijk hebt, wat ongetwijfeld gaat gebeuren, dan zal de ruime veiligheidsmarge die waardebeleggers hanteren de schade beperken.


Uiteraard worden de voordelen van het waardebeleggen besproken. Zoals ik eerder al aangaf is het een strategie waarvan bewezen is dat het werkt en heb je door de verregaande focus op de te betalen prijs, mits je je huiswerk grondig hebt gemaakt, een grotere kans op behoud van kapitaal. Ook heb je als particuliere waardebelegger voordelen ten opzichte van institutionele beleggers omdat je niet elk kwartaal verantwoording hoeft af te leggen. Bovendien heb je iets wat bij professionelen wel eens ontbreekt, namelijk tijd. Er wordt gezegd dat tijd de beste vriend van een goed bedrijf is, maar het is evengoed de beste vriend van de waardebelegger.


Voorts worden de uitdagingen waarmee een waardebelegger te maken krijgt uit de doeken gedaan en die hebben voornamelijk te maken met psychologische aspecten. Die lijken soms zo voor de hand liggend maar zijn in de praktijk, tijdens een stevige berenmarkt, niet altijd gemakkelijk op te volgen. Markeer dit soort passages zodat je ze er bij kunt pakken als de markt en jij het moeilijk hebben en je het even niet meer ziet zitten op de beurs. Ze zullen van pas komen.


De auteur gaat vervolgens in op zijn eigen beleggingsfilosofie. Hij maakt gebruik van checklists, houdt een beleggingsdagboek bij, en hij heeft duidelijke richtlijnen uitgezet die hem helpen keuzes te maken. Het mooie is dat deze richtlijnen voor hem niet vastliggen maar hij ze steeds verder ontwikkelt. Dat wil niet zeggen dat hij zich niet aan zijn eigen opgestelde regels houdt maar ze wel verder uitwerkt, aanpast en verfijnt. Kortom, hij laat zijn beleggingsfilosofie rijpen. Zo zou het mijns inziens moeten zijn. Als belegger sta je niet stil, je leert constant bij, en je moet je eigen overtuigingen steeds in vraag durven stellen en ze willen optimaliseren. Zo zal je beter worden en minder fouten maken. Je wordt als lezer ook echt aangemoedigd je eigen accenten te leggen.


Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op het belang van capabel management, er wordt gekeken naar de grootte van de bedrijven waarnaar de auteur op zoek gaat, en naar wat gezien wordt als het ideale aantal posities in een gediversifieerde aandelenportefeuille. Uiteraard komen in een boek over waardebeleggen verschillende waarderingsmethoden aan bod, die tot de belangrijkste tools van de waardebelegger behoren. De methoden worden inleidend beschreven, aan jou de taak om je er verder in te verdiepen. Er zijn talloze boeken geschreven over waarderen alleen. Verder word je gewezen op het belang van het leren lezen van een jaarverslag waarbij enkele essentiële ratio’s worden ontleed en je wordt tegelijkertijd gewaarschuwd voor boekhoudkundige trucs die sommige bedrijven toepassen om investeerders op het verkeerde been te zetten. Dat is voer voor de ervaren belegger, maar dat de beginnende belegger bewust wordt gemaakt van het bestaan van dit soort praktijken kan ik alleen maar toejuichen.


Waardebeleggen is iets anders dan het kopen van bedrijven die op het eerste zicht goedkoop lijken. Elke belegger komt vroeg of laat zogenaamde value traps tegen, de beursvloer ligt namelijk bezaaid met dat soort aandelen. Value traps zijn goedkope aandelen die alleen maar goedkoper worden, hoe vaak je ze ook bijkoopt om je gemiddelde aankoopprijs te laten zakken. Van waarde is zelden sprake. De auteur wijst je er meermaals op om hiervoor op je hoede te zijn. Er wordt vervolgens op gehamerd om je te richten op bedrijven die je begrijpt en ondernemingen en sectoren waarvan je niets kent links te laten liggen. Ook komt het belang van het herkennen van disruptie meermaals aan bod en kan wat mij betreft niet genoeg herhaald worden. Disruptie is een proces waarbij een product of dienst zo populair wordt dat het een bestaand product of dienst kan vervangen en hierdoor een volledige sector kan ontwrichten. De auteur en zijn familie hebben met hun fotowinkels aan den lijve ondervonden hoe disruptie een sector overhoop kan halen. Als belegger dien je oog te hebben voor mogelijk disruptiegevaar al blijkt dat in de praktijk vaak erg moeilijk.


Tenslotte heeft de auteur oog voor markttiming. Zelf hoorde ik de Britse fondsbeheerder Terry Smith eens zeggen dat er twee types beleggers bestaan; zij die de markt niet kunnen timen en zij die niet weten dat ze de markt niet kunnen timen. Ook in dit boek wordt aan de hand van duidelijke voorbeelden aangetoond dat het proberen timen van de markt zinloos is.


Ik heb nog lang niet alles besproken wat er aan bod komt, daarvoor zal je zelf het boek moeten lezen en dat kan ik je aanraden. Behalve een goed boek is het een eerlijk boek. Er wordt niet continu gestrooid met succesverhalen zoals je dat wel eens ziet in dit genre. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de valkuilen van beleggen en daarbij gaat de auteur zijn eigen gemaakte fouten niet uit de weg. Fouten maken is eigen aan beleggen. Het is niet de vraag of we ze zullen maken, wel hoe we ermee omgaan en of we ervan leren. Vaak is het goed je eigen fouten te maken maar de auteur maakte er alvast een paar voor je zodat jij ze niet opnieuw hoeft te maken. Bij beleggen kunnen ze je namelijk letterlijk duur komen te staan.


‘Verdubbel je geld in vijf jaar’ is een prima vertrekpunt voor de aspirant waardebelegger, maar ook voor de ervaren belegger is er genoeg te ontdekken. Ik doel daarmee vooral op het feit dat de auteur ruimschoots aandacht heeft voor het psychologische aspect van beleggen. Ik zag invloeden voorbijkomen van Nassim Nicholas Taleb en Daniel Kahneman en ongetwijfeld nog anderen die ik niet ken. Als je je huiswerk goed gemaakt hebt en blijft maken is beleggen uiteindelijk niet veel meer dan het in toom houden van je emoties. En daar gaat het te vaak mis. Deze kant van beleggen boeit me bijzonder en ik heb nog een stapel boeken liggen over het onderwerp waaraan ik me dringend eens moet zetten, maar ‘verdubbel je geld in vijf jaar’ gaf me alvast enkele nuttige inzichten.


Om af te sluiten merkte ik op dat de auteur gelezen heeft. En veel. Dat is leuk voor de lezer die op die manier kennis kan maken met de wijsheden van grootheden als Warren Buffett, Charlie Munger, Mohnish Pabrai, Guy Spier en vele anderen. De auteur vertelt zijn eigen verhaal, maar met een onmiskenbaar Buffett-sausje. Zelf vond ik gaandeweg hier en daar een quote die ik na tientallen boeken nog niet ben tegengekomen.


Als je interesse hebt in waardebeleggen, in beleggen in het algemeen, of in het psychologische aspect dat ermee gepaard gaat, dan zal dit vlot geschreven boek de startende maar ook ervaren belegger niet teleurstellen. Bovendien is het nog in het Nederlands ook!

Comments


bottom of page