top of page

Selectiecriteria

Ik tracht te beleggen op basis van de kwaliteit van het bedrijf. Echter, kwaliteit is een ruim en subjectief begrip. Daarom heb ik een reeks criteria samengesteld die kwaliteit voor mij definiëren.

Hieronder vind je enkele van mijn belangrijkste cijfermatige criteria. Op basis van de cijfers probeer ik te achterhalen of het bedrijf: 

 • al jaren sterke, liefst organische, omzetgroei laat zien;

 • jaarlijks de winst en vrije kasstroom laat groeien,

 • een hoog rendement op kapitaal genereert, gedreven door hoge marges;

 • het grootste deel van de boekhoudkundige winst vertaalt naar vrije kasstroom;

 • weinig kapitaalintensief is;

 • balansmatig gezond is, met weinig schulden.

 

Indien een bedrijf aan de meeste van deze criteria voldoet, onderwerp ik het aan een grondige analyse. Ik probeer onder meer te achterhalen of het bedrijf:

 • leidende marktposities heeft;

 • in staat is de groei te continueren door aanwezigheid van seculaire trends;

 • duurzame competitieve voordelen heeft;

 • een mate van prijskracht bezit;

 • capabele managers heeft;

 • in grote mate ongevoelig is aan technologische innovatie;

 • recessiebestendig is en of het enigszins een voorspelbare omzet heeft die terugkerend is.

 

Als laatste kijk ik naar de waardering. Ik ben bereid een premie te betalen voor topkwaliteit maar de waardering mag niet te hoog zijn opgelopen. Het is immers zo dat zelfs de allerbeste bedrijven kunnen uitdraaien op fiasco’s binnen je beleggingsportefeuille als je er buitensporig veel voor betaalt.

Als een bedrijf goed scoort op de meeste criteria, zowel kwantitatief als kwalitatief en de waardering het toelaat, dan ben ik bereid de aandelen aan te kopen.

bottom of page