top of page

Uitgelicht: Halma PLC
Het Britse Halma PLC is een groep technologiebedrijven dat producten maakt aangaande gevarenherkenning en levensbescherming. De onderneming werd oorspronkelijk opgericht in Sri Lanka in 1894 onder de naam Nahalma Tea Estate Company. In 1972 veranderde het bedrijf de naam in Halma Limited en kreeg het een notering aan de London Stock Exchange. In 1981 werd het een Public Limited Company waardoor het de naam Halma PLC kreeg. In december 2017 trad het bedrijf toe tot de FTSE 100.
De onderneming heeft een marktkapitalisatie van ruim £ 9 miljard, telt vier segmenten en opereert wereldwijd in meer dan 20 landen. De activiteiten zijn, ondanks dat ze een overkoepelend thema hebben, zeer uiteenlopend. Een greep uit het productaanbod zijn brandblussers, gasdetectie, apparaten die bescherming bieden tegen explosies, monitoring van corrosie, rookmelders, systemen die bewegingen van personeel monitoren bij gevaarlijke werkomstandigheden, radarsystemen voor snelwegen, liftbeveiliging, beveiligingssensoren, sensoren voor automatische deuren, technologieën die lucht- en waterverontreiniging analyseren, diagnostische apparatuur, sensoren voor de medische wereld en chirurgische instrumenten (oogchirurgie).


Als alle bedrijven geen overkoepelend thema zouden hebben, zou Halma een mini-conglomeraat genoemd kunnen worden.


Alle afzonderlijke bedrijven hebben een eigen bestuur. Deze gedecentraliseerde structuur brengt meer kosten met zich mee maar zorgt ervoor dat de bedrijven sneller op nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen. De overgenomen bedrijven hebben direct toegang tot het Halma netwerk dat bestaat uit circa 40 bedrijven die bereid zijn samen te werken en ideeën uit te wisselen. Tevens hebben ze hubs over heel de wereld waaronder het VK, China, India en de VS die ondersteuning, expertise en marktkennis bieden, waardoor de ondernemingen zodoende sneller kunnen groeien in die regio's. Onder Halma zijn er beduidend meer mogelijkheden.


Het bedrijf is voornamelijk actief in niche markten waarin het vaak leidende marktposities bekleedt.


Groeivooruitzichten


Halma is actief in markten die in staat zijn te groeien door de aanwezigheid van verscheidene structurele trends. Enkele voorbeelden:


Het Process Safety segment zal mogelijk profiteren van toenemende regularisatie. Met jaarlijks zo’n 340 miljoen gewonden en 2.3 miljoen doden op de werkvloer lijkt het aannemelijk dat regelgeving rondom veiligheid en gezondheid alleen maar zal toenemen.


Het segment Infrastructure Safety zal kunnen meeliften op de wereldwijde verstedelijking. Volgens een recent rapport uit 2019 van de VN zal de wereldbevolking tegen 2050 gegroeid zijn met zo’n 2 miljard mensen. De vraag naar veiligheid en beveiliging betreffende infrastructuur en transport zal hierdoor stijgen.


Water- en luchtverontreiniging is een serieuze bedreiging voor het welzijn van de bevolking. De vraag naar de apparatuur en technologieën van het Environmental & Analysis segment zal daarom toenemen.


Een groeiende bevolking met een hogere levensverwachting en almaar meer chronische ziekten zoals diabetes, obesitas en kanker komen steeds vaker voor. Deze trends zullen de vraag naar diagnostische apparatuur doen toenemen. Het Medical segment kan hierop inspelen.


Regularisatie inzake veiligheid, toenemende vraag naar gezondheidszorg, infrastructuur en transport en het belang van gezonde lucht en water zijn duurzame groeiaandrijvers die zullen blijven bestaan en naar alle waarschijnlijkheid zullen toenemen.


Het management heeft als doel jaarlijks met 10% te groeien, waarvan de helft organisch. Overnames zijn derhalve een belangrijke groeiaandrijver van de onderneming. Halma neemt veelal kleine bedrijven over die op eigen kracht op de limieten van hun groeimogelijkheden stuiten maar onder Halma toegang krijgen tot kapitaal en infrastructuur die verdere expansie mogelijk maken.


Op 19 november kwam Halma met halfjaarresultaten. De omstandigheden tijdens de pandemie zijn moeilijk, maar Halma blijkt goed gepositioneerd. Het management verwacht voor het lopende boekjaar een stagnerende omzet en een winstdaling van 5%, terwijl eerder dit jaar nog werd gerekend op een winstdaling van 5% tot 10%. De markt reageerde positief.


Competitieve voordelen en risico's


Het competitieve voordeel van de onderneming bestaat voornamelijk uit reputatievoordelen. De producten van Halma zijn, letterlijk, van levensbelang wat de klant als vanzelfsprekend doet kiezen voor de beste producten van de meest betrouwbare fabrikanten. Dit zijn producten waarbij geen ruimte is voor trial and error. Dit speelt in het voordeel van Halma dat een trackrecord kan voorleggen van enkele decennia. Het opbouwen van een reputatie, zeker in sectoren als deze, kost tijd, wat het voor nieuwe spelers moeilijk maakt de markt te betreden.Mogelijke risico’s voor het bedrijf zijn disruptiegevaar en dat het bedrijf moeilijkheden kan ondervinden organisch te blijven groeien, gelet op de vele overnames die het doet. Halma probeert deze potentiële gevaren tegen te gaan door voldoende te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Als men voldoende innoveert en nieuwe technologieën ontwikkelt zal het beter in staat zijn organisch te groeien en mogelijke disruptie voor te blijven door zelf te innoveren. Halma spendeerde in 2020 £ 72 miljoen aan onderzoek en ontwikkeling. Dit is ruim 14% meer dan in 2019 en goed voor 5,4% van de omzet. Het bedrijf heeft als streefdoel jaarlijks 4% te spenderen aan R&D maar zit hier al jaren ruim boven.


Tenslotte is Halma een defensief bedrijf dat niet veel last heeft van economische cycli. Het grootste deel van de productenportfolio zal ook noodzakelijk blijven tijdens economisch slechte tijden. Zelfs tussen 2008 en 2011 was er geen significante omzetdaling te bespeuren.


De resultaten (FY 2020)


De groepsomzet groeide de voorbije 5 jaar geannualiseerd met ruim 10%, waarvan de helft organisch. De winst per aandeel steeg in lijn met de omzet. Deze mooie cijfers werden gerealiseerd bij een return on capital (inclusief goodwill) van 18%, die bovendien al jaren stabiel is. De operationele marge ligt voortdurend boven 20%.

Vaak worden overnames gefinancierd met schulden waardoor de balans onder druk komt te staan. Dit is duidelijk niet het geval bij Halma. De hoge winstgevendheid en kasstroomgeneratie zorgen ervoor dat het bedrijf zijn groeistrategie op eigen kracht kan financieren waardoor de balans op orde blijft. De schuldgraad bedroeg 33% in 2020 en het bedrijf kan alle uitstaande schulden binnen twee jaar terugbetalen met de huidige vrije kasstroom. De interest- en huurverplichtingen worden 10 keer gedekt door de operationele winst.Tenslotte heeft Halma een indrukwekkende dividendgeschiedenis. De voorbije 41 jaar werd het dividend, bij lage payoutratio’s, jaarlijks met meer dan 5% verhoogd. Minder indrukwekkend is het rendement van 0,7% op basis van het verwachte dividend. Dit is te wijten aan de hoog opgelopen koers.


Daarmee komen we bij de waardering en daar wringt, zoals zo vaak bij kwaliteitsbedrijven, het schoentje. Aan de huidige koers betaal je 46 keer de verwachte winst van het lopende boekjaar. Sinds de financiële crisis is de waardering stevig opgelopen. De koers klom sneller dan de winst met een fors gestegen multiple als gevolg.


Conclusie

Reputatie en betrouwbaarheid zijn voor veel bedrijven belangrijk, maar in het bijzonder in de sectoren waarin Halma opereert, waar geen ruimte is om fouten te maken. Klanten zullen bijgevolg kiezen voor bedrijven met een onberispelijke reputatie. Dit speelt in het voordeel van Halma met zijn trackrecord van meerdere decennia wat resulteert in een duurzaam competitief voordeel en een markt die moeilijk te betreden is voor potentiële nieuwkomers.

Bij technologiebedrijven is disruptiegevoeligheid vrijwel altijd een aandachtspunt. Ook moet het bedrijf in staat blijven gerichte overnames te doen die bijdragen aan de winstgevendheid zoals Halma in het verleden gedaan heeft, aangezien dit een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie is. Behalve door overnames is het belangrijk dat het bedrijf organisch blijft groeien. Dit tracht Halma te doen door te innoveren en hiervoor voldoende middelen vrij te maken. Het bedrijf is recessiebestendig gezien de aard van het product en het omzetverloop uit het verleden, dat geen significante omzetdalingen blootlegt.


Ook cijfermatig ziet het plaatje er uitstekend uit. Sterke omzetgroei, zowel organisch als door overnames, en winsten en vrije kasstromen die gestaag meegroeien. Deze groei gaat gepaard met een hoge en stabiele return on capital en hoge marges. Om de organische groei vol te houden heeft het bedrijf weinig kapitaal nodig. Tot slot heeft de onderneming een ijzersterke balans en een dividendhistorie om U tegen te zeggen.


Dit alles heeft logischerwijs een stevig prijskaartje. Te stevig. Ondanks de duurzame groeivooruitzichten en schitterende fundamentals is er bij 46 keer de winst weinig ruimte voor multiple expansie en zullen onverwachte tegenslagen bovendien onherroepelijk worden afgestraft. Bij een algehele correctie van de aandelenbeurzen houd ik Halma PLC echter goed in de gaten, in de hoop dat zich alsnog een aantrekkelijk instapmoment aandient.

Disclaimer: deze analyse is niet bedoeld als beleggingsadvies maar een persoonlijke mening en kan dienen als aanvulling op je eigen onderzoek. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten, maar om een beeld te schetsen van de onderliggende onderneming(en). U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Blijf je graag op de hoogte van nieuwe posts op de blog? Laat hier je e-mailadres achter.Comments


bottom of page