top of page

Uitgelicht: KONE

Activiteiten


KONE, wat machine betekent in het Fins, is een bedrijf dat in 1911 in Finland werd opgericht en is actief in de liftindustrie. Het telt drie segmenten:


1) New equipment. ontwikkeling, productie en verkoop van nieuwe liftinstallaties (en roltrappen). Klanten in dit segment zijn ontwikkelaars, bouwers, architecten, adviseurs, en gebouweigenaren. De vraag naar nieuwe installaties vertegenwoordigt momenteel de helft van de omzet.


2) Maintenance. Onderhoudswerkzaamheden van bestaande installaties. Momenteel is het onderhoudssegment goed voor 36% van de omzet. De omzet in dit segment is terugkerend van aard, uiterst winstgevend (er zijn geen materiaalkosten zoals bij nieuwe installaties) en bovendien hebben de onderhoudscontracten ingebouwde jaarlijkse prijsverhogingen. (KONE rapporteert de segmenten niet afzonderlijk, concurrent Otis wel. De operationele marges in dit segment liggen bij Otis rond 22%)


3) Modernisation. Behalve nieuwe installaties en onderhoud heeft KONE een afdeling die zich richt op de modernisatie van verouderde installaties, momenteel goed voor 15% van de omzet. (klanten van het onderhouds- en modernisatiesegment: gebouweigenaren, facility managers, en woningcorporaties).

Het bedrijf heeft een gediversifieerd klantenbestand (>550.000 klanten) en opereert wereldwijd. Momenteel is het actief in zo’n 60 landen. EMEA is goed voor 39% van de omzet. Deze regio heeft de grootste installed base en KONE voert hier dus vooral onderhoud uit. In Amerika wordt zo’n 21% van de omzet behaald. Azië vertegenwoordigt 41% van de omzet. Deze laatste regio is goed voor het grootste deel van vraag naar nieuwe installaties. China is met 31% van de omzet met voorsprong de belangrijkste markt, gevolgd door de Verenigde Staten (17%), Duitsland (6%) en Frankrijk (5%).Bron: financiële rapporten KONEBelangrijk om te weten is dat de drie segmenten nauw in verbinding staan met elkaar. De vraag naar nieuwe installaties wordt gedreven door megatrends en de sterk groeiende markt in Azië, waarover straks meer. De verkoop van de nieuwe liftinstallaties is niet bijzonder winstgevend (marge ligt rond 6%). Waar het om draait is dat er na een verkoop een nieuwe lift op de wereld is gezet die herhaaldelijk onderhouden moet worden. Dat is wat de sector zo aantrekkelijk maakt en waar het onderhoudssegment van KONE in beeld komt. De meeste klanten kiezen voor de oorspronkelijke fabrikant wat betreft onderhoud. Klanten kunnen jaarlijks overstappen, maar 90% tot 95% van het cliënteel blijft bij KONE, dat momenteel meer dan 1,5 miljoen liftinstallaties en roltrappen onderhoudt (in 2012 waren dat er 900.000).


Als de installaties uiteindelijk verouderen ontstaat er vraag naar modernisatie. Hier komt het modernisatiesegment van KONE om het hoekje kijken. Meestal worden er na 5 jaar kleine upgrades doorgevoerd, na tien jaar volgt gedeeltelijke modernisatie en na meer dan twintig jaar volgt volledige vervanging. Het is dus kwestie om zoveel mogelijk liften te verkopen, niet om meteen veel winst te maken, maar om een steeds terugkerende inkomstenstroom uit onderhoud op te zetten.


De grootste aandeelhouder met 23% van het kapitaal en 62% stemrechten, is Herlin Anti. De familie Anti zit al vier generaties lang in KONE.


Marktpositie


De vijf grote spelers binnen de liftindustrie: KONE, Thyssenkruppp, OTIS, Schindler en Mitsubishi, hebben gezamenlijk zo’n 2/3 van de markt in handen.

Op vlak van nieuwe installaties heeft KONE naar eigen zeggen zo’n 19% globaal marktaandeel. Het is marktleider in China en de rest van Azië. In Europa is het de nummer twee en in Noord-Amerika nummer 4.


Wat betreft onderhoud heeft het wereldwijd momenteel ongeveer 10% in handen. In China is het marktleider, in de rest van Azië gedeelde nummer 2, In Europa en de Verenigde staten respectievelijk nummer drie en vier.


Groeipotentieel


De liftsector heeft enkele aantrekkelijke groeiaandrijvers.


- Door de toenemende bevolking trekken steeds meer mensen naar de stad en zijn we genoodzaakt verticaler te gaan wonen en werken, waardoor nieuwe liftinstallaties en roltrappen nodig zijn. Vandaag leeft meer dan 50% van de wereldbevolking in steden. Tegen 2050 wordt verwacht dat zo’n 68% van de wereldbevolking, die bovendien zal zijn toegenomen, in steden woont. Vandaag zijn er zo’n 4 miljard stedelingen, tegen 2050 zullen dat er zo’n 7 miljard zijn. En een groot deel daarvan zal dagelijks ergens naar boven en vervolgens weer naar beneden gebracht moeten worden, want op de begane grond zal in steden geen ruimte bijkomen. Leuk weetje, KONE verplaatst momenteel dagelijks meer dan een miljard mensen.


- De nieuwe installaties zorgen voor een steeds verder uitdijende installed base die onderhouden moet worden. Die terugkerende omzet is waar de industrie het grootste deel van de winst haalt. Het leeuwendeel van de klanten kiest voor de oorspronkelijke fabrikant om de installatie te onderhouden. De oorspronkelijke fabrikant is goed gepositioneerd omwille van de kennis van zijn eigen producten, snelle toegang tot onderdelen en trackrecord van betrouwbaarheid.


- Daarnaast ontstaan steeds strengere vereisten op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. Na verloop van tijd moet de verouderende installed base gemoderniseerd worden, waardoor de eigen installaties en de tijd een natuurlijke groeiaandrijver zijn.


- Ook China is een groeiaandrijver. Momenteel zijn nieuwe installaties goed voor 80% van de vraag uit China. Slechts 20% van de omzet zijn onderhoudscontracten. Als marktleider in zowel nieuw materiaal als onderhoud in China ligt hier veel groeipotentieel voor KONE. Naast China biedt uiteraard de gehele Aziatische markt groeiopportuniteiten. In de mature markten zullen de komende jaren vooral mogelijkheden ontstaan op gebied van modernisatie gelet op de grote, maar verouderende installed base. In de opkomende markten is vooral vraag naar nieuw materiaal waardoor er meteen kansen liggen om het onderhoudssegment daar verder uit te bouwen.Bron: financiële rapporten KONE


- Ten slotte is KONE zo’n zeldzaam bedrijf dat zijn groei kan opkrikken door middel van jaarlijkse prijsverhogingen. De onderhoudscontracten, die zorgen voor het grootste deel van de winst, hebben ingebouwde prijsverhogingen. Dat is groei waarvoor geen directe investeringen vereist zijn.


Moat en prijszettingsmacht


KONE behaalt al decennialang zeer hoge rendementen op het geïnvesteerde kapitaal. Dat betekent dat het iets doet waar de concurrentie niet in slaagt. In het geval van KONE zijn die excessieve rendementen te herleiden naar zijn sterke reputatie en uitstekend trackrecord. Het spreekt voor zich dat een vlekkeloze reputatie van cruciaal belang is in een sector waar veiligheid en betrouwbaarheid een grote rol spelen.


Het merk KONE staat al ruim 100 jaar voor betrouwbaarheid en vakmanschap. De vijf grote spelers in de sector hebben talloze projecten achter de rug, veel ervaring met projectontwikkelaars, verregaande kennis op gebied van ontwerp, en kunnen een trackrecord voorleggen die al meer dan een eeuw teruggaat. Liften moeten aan tal van veiligheids- en duurzaamheidsvoorwaarden voldoen en projecten moeten volgens strakke tijdsschema’s afgewerkt worden. Hogere aanschafs- en onderhoudskosten worden in deze sector voor lief genomen, zolang de liften en het onderhoud aan de hoogste kwaliteitsvoorwaarden voldoen. En KONE heeft zich wat dat betreft bewezen. De prijs van een lift is significant, maar niet in vergelijking van de kost van een volledig gebouw. Een merk als KONE zorgt bij klanten voor gemoedsrust. In deze sector gaat kwaliteit boven prijs.


Het duurzaam competitief voordeel van KONE resulteert in een mate van prijszettingsmacht. Zoals eerder aangegeven hebben de onderhoudscontracten ingebouwde prijsverhogingen. De retention rate van 90% tot 95% maakt duidelijk dat de klant er niet vandoor gaat bij prijsverhogingen. De vraag is of de prijsgevoeligere Chinese klanten de prijsverhogingen ook zullen blijven accepteren. Het management gaf aan dat in 2022 het verhogen van de prijzen in reactie op de inflatie in China moeilijker was dan in de rest van de wereld, omdat er meer concurrentie is. Het in stand houden van prijszettingsmacht in opkomende markten lijkt me een van de grootste uitdagingen voor het bedrijf. In China worden gevestigde Europese merken wel geassocieerd met kwaliteit en betrouwbaarheid, wat zeker in deze sector in het voordeel speelt van KONE, maar KONE zal niet immuun zijn voor prijsdruk. Het positieve in China is dat ondanks dat prijzen verhogen moeilijker is, de arbeidskosten een stuk lager liggen. Commentaren inzake pricing in opkomende markten is een aandachtspunt tijdens toekomstige commentaren van het management.


Cycliciteit


Bij een bedrijf als KONE, dat een duurzaam product verkoopt en erg afhankelijk is van de bouwsector, zijn we geneigd te denken dat het erg cyclisch is. Dat klopt maar deels. De vraag naar nieuwe installaties zal tijdens een recessie inderdaad onder druk staan. Toch blijven de resultaten van KONE tijdens moeilijke economische omstandigheden behoorlijk overeind. De verklaring hiervoor is eenvoudig. Liften hebben (verplicht) onderhoud nodig, ongeacht hoe de economie ervoor staat. De vraag naar onderhoud en modernisatie, goed voor de helft van de omzet en het grootste deel van de winst, zal ook tijdens moeilijke economische omstandigheden blijven bestaan. De crisis in 2008 wees er op dat eveneens de vraag naar modernisatie overeind bleef. Het is dus zeker niet zo dat de volledige business in elkaar stort tijdens een recessie. De sector is dankzij de voorspelbare en terugkerende onderhoudsomzet minder cyclisch dan je in eerste instantie zou denken.Omzet- en winstverloop tijdens financiële crisis. Bron: Sharepad


Disruptie


Behalve deels recessiebestendig is de sector eveneens niet erg disruptiegevoelig. De lift bestaat al ruim 150 jaar en werd door de jaren heen steeds sneller, gaat steeds hoger en is gemoderniseerd, maar de basistechniek is hetzelfde gebleven. Het lijkt aannemelijk dat dit voorlopig zo blijft. Dit soort bedrijven is prettig om in portefeuille te hebben als tegengewicht voor de vele aantrekkelijke, maar over een tijdspanne van meerdere jaren moeilijk in te schatten techbedrijven die de beurs rijk is. Hoe interessant ik het businessmodel van een META ook vind, of het over tien jaar nog relevant is, is vandaag vrijwel onmogelijk in te schatten. Dat we in 2033 nog steeds gebruik zullen maken van een lift lijkt me een stuk aannemelijker.


Risico’s


Qua recessiebestendigheid lijkt het bedrijf aardig goed te zitten en ook mogelijke disruptie lijkt minder waarschijnlijk dan in veel andere sectoren. Maar er bestaan natuurlijk nog andere risico’s. We hebben voor wereldwijd actieve bedrijven de gebruikelijke geopolitieke risico’s en valutarisico’s. Ook is het in een people’s business zoals KONE belangrijk dat het bedrijf talent kan behouden en aanwerven.


Ik denk echter dat we het grootste risico moeten zoeken waar meteen ook de grootste kansen liggen: De opkomende markten, met China voorop. 31% van de omzet komt uit China en 41% van de omzet uit Aziatische opkomende markten. Dit mes snijdt langs twee kanten. Enerzijds liggen er enorme groeimogelijkheden in de opkomende markten, anderzijds gaat zaken doen daar gepaard met risico’s. En dat is het voorbije jaar zeer duidelijk geworden. De Chinese markt zit momenteel in het slop na het debacle met de projectontwikkelaar Evergrande, waardoor ontwikkelaars moeite ondervinden om financiering te vinden. Volgens het management wordt verwacht dat de Chinese markt zich in de tweede helft van 2023 begint te herstellen als gevolg van stimuli die werden aangekondigd. Behalve het onzekere investeringsklimaat en geopolitieke situatie in China is het de vraag in hoeverre KONE in de toekomst zijn prijzen kan verhogen. De komende jaren zal moeten blijken of het bedrijf dezelfde prijszettingsmacht geniet als in de mature markten. Er is meer concurrentie en mogelijke prijsdruk dan in de Europese en Amerikaanse markt.


Cijfers:


Omzet


De omzet groeide de voorbije tien jaar met ruim 5% per jaar. In 2022 groeide de omzet met 3,7%, maar zonder het effect van wisselkoersen boekte KONE voor het eerst in 10 jaar een omzetdaling (-1,8%). Dit was te wijten een daling van 10% van de vraag naar nieuwe installaties, te wijten aan de zwakke Chinese markt. De groei van onderhoudscontracten en positieve valutaschommelingen zorgden ervoor dat KONE in 2022 toch een klein groeipercentage kon voorleggen.Omzet en analistenverwachtingen. Bron: eigen berekeningen + Refinitiv voor verwachtingenOmzetgroei exclusief valutaschommelingen. Bron: financiële rapporten KONE


De winst was over dezelfde periode iets minder gestroomlijnd. Vanaf 2017 kwam de marge onder druk te staan. Stijgende materiaalkosten en vooral intense competitie in China waren de boosdoeners. KONE is marktleider in China in zowel nieuw materiaal als onderhoud en heeft wat marge moeten inleveren om die positie te verkrijgen. Op zich mag een bedrijf als KONE dat bijzonder hoge rendementen op het kapitaal genereert gerust een beetje van dat rendement inleveren om de groeimotor aan te jagen, maar de huidige winstgevendheid is niet iets waar het management, en de belegger, tevreden mee is.EBIT en analistenverwachtingen. Bron: eigen berekeningen + Refinitiv voor verwachtingenEBIT en EBIT-marge. Bron: Financiële rapporten KONE


ROIC


Als we de grote som cash op de balans, waarover straks meer, buiten beschouwing laten genereerde KONE de afgelopen jaren een rendement op het kapitaal (ROIC) van om en bij de 25%. Tussen 2012 en 2018 was dat zelfs rond 30% a 35%. De gedaalde ROIC is volledig te wijten aan de lagere marge de voorbije jaren.ROIC exclusief cash. Bron: eigen berekeningenAls we het rendement op operationeel kapitaal berekenen dat we nodig hebben om een idee te krijgen van de benodigde herinvesteringen zien we iets bijzonders. Om die ratio te berekenen deel ik de winst (NOPAT) door de som van het operationele werkkapitaal en de materiële vaste activa. Dat zijn de posten waarin een bedrijf dient te investeren wanneer het groeit. KONE is echter zo’n uitzonderlijk bedrijf dat opereert met negatief werkkapitaal in al zijn segmenten en regio’s. Voor de duidelijkheid: dat is een goede zaak. Concreet betekent dat bij KONE dat klanten hun onderhoudscontracten en nieuwe orders betalen voordat KONE de dienst of de installatie levert. Dat betekent dat als KONE wil investeren, de klanten eigenlijk voor de cash zorgen. Met andere woorden: gratis leningen. Nog uitzonderlijker is dat het negatieve werkkapitaal van KONE groter is dan het bedrag aan materiële vaste activa, waardoor een negatief geïnvesteerd kapitaal ontstaat. De operationele ROIC is dus ook negatief. Maar ook dat is in dit geval een goede zaak. Het bedrijf genereert meer cash dan winst wanneer het groeit en weinig bedrijven doen hen dat na.


Cashflow


Zoals gezegd genereert KONE meestal meer cashflow dan winst. In onderstaande grafiek wordt dat duidelijk. De situatie in 2022 doet de wenkbrauwen fronsen. De cashflow lag uitzonderlijk laag als gevolg van zowel de lagere EBIT als toegenomen werkkapitaalbenodigdheden door de afname van nieuwe orders in China.FCF/nettowinst. Bron: eigen berekeningen


Balans


KONE heeft een balans van beton. De schuldgraad bedraagt nog geen 20% (De schuldgraad liep in 2019 een beetje omdat leasingschulden vanaf dan op de balans kwamen te staan). Als we de cashberg van net geen 500 miljoen euro aftrekken dan bedraagt de nettoschuld nagenoeg nul. Het management gaf aan dat het de grote kaspositie aanhoudt om te kunnen toeslaan indien zich interessante overnamekandidaten aandienen. (dat was vorig jaar het geval toen KONE heeft geprobeerd om Thyssenkrupp over te nemen. Uiteindelijk trokken ze zich terug uit de biedstrijd en werd Thyssenkrupp door een andere partij overgenomen. Indien de overname was doorgegaan zou KONE met schulden overladen zijn geweest).
Hoeveel jaar duurt het om de uitstaande schuld terug te betalen met de vrije kasstroom?


Hoeveel keer zijn de interestverplichtingen gedekt door de operationele winst?


Schuldratio’s. Bron: eigen berekeningen


Kapitaalsallocatie


R&D


KONE werd door Forbes al enkele keren opgenomen in de rangschikking van meest innovatieve bedrijven ter wereld. KONE investeert jaarlijks zo’n 2% van de omzet in onderzoek en ontwikkeling. Als marktleider in een sector die steeds meer softwaregedreven wordt kan het wat dat betreft niet achterblijven. Enkele weetjes: Het heeft inmiddels bijna 5000 lopende patenten, 8 R&D-centra over heel de wereld waar zo’n 1500 mensen werken en bovendien heeft het in Finland met 350m de langste testschacht ter wereld.
R&D en R&D-marge. Bron: eigen berekeningen


Capex


Zoals reeds aangehaald is KONE zeer kapitaallicht. Enkel motoren en deuren, zo’n kwart van de productie, produceert het bedrijf zelf in een van de 10 fabrieken verspreid over 7 landen. De overige driekwart van de productie wordt uitbesteed aan derden. Veel investeringen hoeft KONE dus niet te doen. Capex bedragen historisch zo’n 1% a 2% van de omzet en de voorbije jaren zo’n 10% a 15% van de operationele cashflow.


Overnames


KONE groeit vooral organisch, maar af en toe doet het kleine overnames. De voorbije 5 jaar deed het jaarlijks een overname van om en bij de 30 miljoen euro. Het betreft overnames van kleine onderhoudsbedrijven die worden geïntegreerd in het ecosysteem van KONE. In het onderhoudssegment is nog veel ruimte tot consolidatie en KONE is gelet op de balans uitermate goed gepositioneerd om toe te slaan wanneer het kansen ziet.


Dividend


Het grootste deel van de vrije kasstroom wordt uitgekeerd als dividend. Sinds 2006 groeide het dividend met 13% per jaar. De laatste jaren stagneerde het dividend. De payoutratio liep de voorbije jaren wat op als gevolg van de verzwakte marges, maar KONE staat er financieel sterk genoeg voor om het dividend uit te keren. Het is bij KONE overigens beter om te kijken in hoeverre de vrije kasstroom, die hoger ligt dan de nettowinst, het dividend dekt.

Op de huidige koers ontvang je een verwacht dividendrendement van 3,8%. De voorbije tien jaar lag het gemiddelde dividendrendement tussen 3% en 4%. (bronheffing op dividenden in Finland bedraagt 35%. Belgische beleggers kunnen via hun broker een verlaagd tarief van 15% genieten)


Dividendhistorie. Bron: financiële rapporten KONE


Waardering


Relatief


Op de huidige koers van 47 euro betaal je momenteel 26x de verwachte winst voor de komende 12 maanden. Tussen 2012 en 2018 lag de multiple tussen 22 en 26. Vanaf 2019 liep de multiple op boven 32. De koers bleef stijgen terwijl de resultaten verslechterden. De markt had er nog alle vertrouwen in en het aandeel bereikte in 2020 een topkoers van 75 euro. Intussen is de markt toch wat bijgedraaid en niet meer bereid een multiple boven 30 te betalen. In 2021 daalde het aandeel tot een dieptepunt van 38 euro.


Intrinsiek


Om een beter idee te krijgen over wat een aandeel waard is, gebruik ik een DCF-model met een eerste groeiperiode waarin het bedrijf bovengemiddeld groeit. Als je een aandeel koopt, zet je je cash om in een claim op de toekomstige vrije kasstromen van het onderliggende bedrijf. De waarde van een bedrijf is gelijk aan de toekomstige vrije kasstromen verdisconteerd naar de waarde van vandaag. De gebruikte verdisconteringsvoet impliceert je jaarlijks verwacht rendement die jouw deel van de vrije kasstromen je zullen opleveren als je projecties blijken te kloppen.


Wees je steeds bewust van het feit dat een DCF erg gevoelig is aan veranderingen in verdisconteringsvoet. De tienjaarsrente heeft een grote invloed op de door de markt gehanteerde rendementseis waardoor rentebewegingen een grote invloed zullen hebben op de geschatte intrinsieke waarde.


Laten we uitgaan van de informatie die het management ons verstrekt.

Vooreerst, de targets. KONE sprak tien jaar geleden al de ambitie uit om:


1) sterker te groeien dan de markt;

2) een EBIT-marge te behalen van 16%;

3) de werkkapitaalrotatie verder te verbeteren.


Het management heeft geen tijdsduur geplakt op deze targets, maar qua omzet lukt het tot dusver prima. De voorbije tien jaar wist het bedrijf met 6% per jaar te groeien. De marge blijkt een ander paar mouwen zoals we eerder zagen en de moeilijke omstandigheden in China maken het er niet makkelijker op. In plaats van een gestegen marge, is de marge de voorbije jaren behoorlijk teruggelopen. Maar het management heeft de targets ook nog niet neerwaarts bijgesteld wat erop wijst dat ze die nog steeds mogelijk achten. Als uiteindelijk de omzetmix in China naar onderhoud verschuift zullen de marges als vanzelf verbeteren. De targets lijken haalbaar, maar het zal tijd vergen.


Voor 2023 ga ik in mijn model uit van de verwachting van het management: een vlakke omzet. Pas in de tweede helft van het jaar wordt in China verbetering verwacht als gevolg van de stimuli die werden aangekondigd. Al met al wordt rekening gehouden met een omzetdaling in China van 10%. De overige regio’s en het sterke onderhoudssegment moeten ervoor zorgen dat de groepsomzet vlak blijft in 2023.


Het management verwacht dat de marge in 2023 herstelt aangezien de marges op orders uit 2022 reeds herstel lieten optekenen en degelijke resultaten in de onderhoudssegment. Daarnaast is het bedrijf bezig herstructureringen door te voeren die voor een besparing van 100 miljoen euro moeten zorgen. Al zullen de effecten daarvan pas volledig zichtbaar worden in 2024.


Een groot deel van de groei komt bij KONE door middel van prijsverhogingen die geen directe investeringen vergen. Maar om conservatief te werk te gaan houd ik rekening met minieme herinvesteringsbenodigdheden.


Voor 2024 reken ik opnieuw op groei, zo’n 4%. Vervolgens hanteer ik 6 jaar lang een groei van 5% per jaar en ten slotte van 3% tot in het oneindige. Ik reken op margeherstel in 2023 en 2024 en laat die vervolgens geleidelijk aan oplopen tot 16% in jaar 10, de target van het management. Ik eis 9% rendement.


Als het scenario zich zo ongeveer ontvouwt dan is het aandeel vandaag 48 euro waard, min of meer de huidige koers. Echter, dit is een behoorlijk optimistisch scenario waarbij de problemen in China van de baan zullen zijn en de marges de komende jaren behoorlijk moeten oplopen. Maar zelfs dan heb je vandaag geen veiligheidsmarge op de huidige koers. Kortom, het aandeel is behoorlijk duur. Bij de minste tegenslag de komende jaren betaal je vandaag te veel voor het aandeel.


Conclusie
KONE, een van de wereldmarktleiders in de liftindustrie, is een interessant bedrijf actief in een nog interessantere sector. Het businessmodel bestaat eruit om nieuwe liften te verkopen en vervolgens een terugkerende inkomstenstroom te creëren d.m.v. uiterst lucratieve terugkerende onderhoudswerkzaamheden. Deze onderhoudswerkzaamheden maken het bedrijf een stuk minder cyclisch dan je in eerste instantie zou denken van een onderneming dat afhankelijk is van de bouwsector. Het is wereldwijd actief, kan de komende jaren profiteren van enkele structurele groeiaandrijvers en heeft een duurzaam competitief voordeel wat resulteert in duidelijke prijszettingsmacht. Bovendien lijkt het een sector die niet erg gevoelig is aan snelle technologische ontwikkelingen. Kortom, een voorspelbare, saaie business. Ideaal in je portefeuille als stabiel tegengewicht voor eventuele techaandelen.

Maar toch heeft KONE een scherp randje gelet op de grote blootstelling aan China (zowel positief als negatief). En in China gaat het de laatste jaren niet goed. De marge staat daar al enkele jaren onder druk en 2022 was zelfs een kleine ramp.

KONE is momenteel dus echt een China-play en daar hoeft niets mis mee te zijn als je het ook terug zou zien in de waardering. Maar dat blijkt niet het geval. Spotgoedkoop wordt een aandeel als KONE natuurlijk zelden, maar iets goedkoper zou op zijn plaats zijn gelet op de huidige problemen en onzekerheden. De markt neemt alvast een voorsprong op herstel in de Chinese markt waardoor je nog steeds 26x de verwachte winst betaalt voor de aandelen. Gezien de omstandigheden wens ik wat meer veiligheidsmarge. Jammer, want dit aandeel is fundamenteel iets waar ik als kwaliteitsbelegger erg blij van word.


Als de sector je aanstaat is het de moeite waard om ook de andere grote spelers eens te bekijken. Thyssenkrupp valt af want van de beurs gehaald en Schindler ligt in lijn met KONE maar heeft minder blootstelling aan China. Het meest in het oog springt Otis, dat zijn marges de voorbije jaren keurig overeind wist te houden terwijl KONE en Schindler hard werden geraakt door de inflatie. Ook is het iets stabieler met minder grote blootstelling aan zowel nieuw materiaal als aan China. Maar de balans is in minder goede conditie dan die van KONE.


Disclaimer: deze analyse is niet bedoeld als beleggingsadvies maar een persoonlijke mening en kan dienen als aanvulling op uw eigen onderzoek. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten, maar om een beeld te schetsen van de onderliggende onderneming(en). U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.


www.beleggeninkwaliteit.com - Quality investing, aandelenanalyses, blogartikelen en een vleugje behavioral finance. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe posts op de blog? Laat hier je e-mailadres achter.


Mijn boek ‘De kaviaarformule’ (Lannoo 2022) is hier beschikbaar.


Via deze link en promocode ‘kroeze’ geniet je een eenmalige korting op een abonnement op de uitstekende aandelenscreener Sharepad.

Comments


bottom of page