top of page

Uitgelicht: RELX


“Evenemententak wordt hard getroffen door corona”
Het Brits-Nederlandse RELX PLC ontstond in 1992 als gevolg van een fusie tussen twee uitgeverijen; het Britse Reed en het Nederlandse Elsevier. Voordat het bedrijf zichzelf in 2015 omdoopte tot RELX was het bekend als Reed Elsevier. RELX is uitgever van professionele informatie, dataleverancier, softwareleverancier en event organisator. De activiteiten zijn gericht op de zakelijke markt. RELX staat wetenschappers bij tijdens nieuwe ontdekkingen, helpt artsen om het leven van patiënten te verbeteren en advocaten om rechtszaken te winnen. De producten van RELX helpen online fraude te voorkomen en ondersteunen verzekeringsmaatschappijen bij het evalueren en inschatten van risico’s.


Het bedrijf opereert wereldwijd in 180 landen, heeft 33.000 werknemers in dienst en heeft een beursnotering in zowel London, Amsterdam als New York. 45% van de omzet wordt in de VS gegenereerd en circa 24% komt uit Europa. Ongeveer de helft van de omzet komt uit abonnementen, vaak van lange duur, waardoor het een voorspelbaar en terugkerend karakter krijgt.

In 2019 waren digitale verkopen goed voor driekwart van de omzet, fysieke verkopen vertegenwoordigen nog slechts 9% van de omzet. Aan het begin van het millennium was dit nog meer dan 60%. De shift van fysiek naar digitaal komt als vanzelfsprekend de marges ten goede wegens lagere productiekosten.
RELX telt vier segmenten. Scientific, Technical & Medical levert informatie en data aan de wetenschappelijke en medische wereld en is met 34% van de omzet het grootste segment en op dit gebied wereldmarktleider. Het is beter bekend als Elsevier en heeft een portfolio van meer dan 2.500 vakbladen waaronder het bekende Cell, The Lancet en Current Biology. Het verwerkt zo’n 18% van alle wetenschappelijke artikelen wereldwijd. Een ander bekend product is de in 2013 overgenomen online bibliotheek Knovel dat wereldwijd 700 grote klanten heeft waaronder 74 fortune 500 bedrijven en meer dan 400 universiteiten.Risk & Business Analytics vertegenwoordigt 29% van de omzet en levert analytics en tools die ondersteuning bieden bij het nemen van beslissingen en het inschatten van risico’s. RELX doet zaken met 95 van de top 100 verzekeringsbedrijven voor particulieren, 78% van de fortune 500 bedrijven en 7 van de 10 van ‘s werelds grootste banken. Ook in deze specifieke nichemarkten is het bedrijf marktleider.Legal, goed voor 21% van de omzet, biedt juridische informatie en analytics aan professionelen. Het vlaggenschip in dit segment is LexisNexis, dat meer dan 119 miljard documenten en artikelen bevat en waar er dagelijks 1.3 miljoen aan worden toegevoegd. In deze sector is het marktleider of runner-up.Tenslotte hebben we Exhibitions, met 16% van de omzet het kleinste segment, en een beetje een vreemde eend in de bijt in vergelijking met de rest van de activiteiten. Het organiseert evenementen en vakbeurzen en is met meer dan 500 evenementen in portfolio waar 130.000 bedrijven exposeren en jaarlijks zo’n 7 miljoen bezoekers op afkomen, de wereldwijde nummer 2, na het Britse Informa PLC.marktposities


Groeivooruitzichten


RELX is actief in markten die in staat zijn te groeien, gelet op onder meer het belang en de impact van medisch en wetenschappelijk onderzoek op de economische prestaties van een land. In veel gevallen wordt dit onderzoek daarom gefinancierd door overheden, waarvoor vaak ruime budgetten worden voorzien. Wereldwijd is er steeds meer vraag naar kwalitatieve data en informatie die bedrijven competitiever helpen maken en ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het inschatten van risico’s. Ook neemt het aantal wetenschappers en advocaten jaarlijks toe. Tenslotte is er meer vraag naar goede gezondheidszorg vanuit de opkomende markten en in de ontwikkelde markten wordt de bevolking steeds ouder, wat het medical segment ten goede zal komen.


Op 23 juli kwam RELX met halfjaarresultaten die een flinke knauw kregen door een omzetdaling van maar liefst 71% in Exhibitions. Evenementen en vakbeurzen zijn logischerwijs een van de zwaarst getroffen sectoren tijdens deze crisis. Groei in de overige segmenten, die zich sterk hielden tijdens de lockdown, kon niet voorkomen dat de groepsomzet met 10% daalde ten opzichte van een jaar eerder. De vooruitzichten van de evenemententak blijven voorlopig hoogst onzeker.


Competitieve voordelen en risico’s


De competitieve voordelen van RELX bestaan uit de naambekendheid en sterke reputatie van de merkenportfolio en hoge omschakelingskosten.


RELX heeft uitgebreide databases ontwikkeld die dagelijks door professionals over de hele wereld gebruikt worden bij het uitoefenen van hun werk. In veel gevallen zijn deze data onmisbaar. RELX heeft er jaren over gedaan deze tools te ontwikkelen tot wat ze nu zijn en hiermee een sterke reputatie opgebouwd met betrekking tot kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit is weer zo’n sector waar de klant kiest voor het beste product en de prijs van ondergeschikt belang is. In veel gevallen maakt de prijs van de diensten van RELX minder dan 1% uit van het budget van de klant, maar kan het een significante invloed hebben op de overige 99%, wat het voor RELX mogelijk maakt zijn prijzen jaarlijks te verhogen zonder klanten te verliezen.


De producten die RELX aanbiedt vergen veel tijd en middelen om te ontwikkelen en actueel te houden. Een groot deel van de jaarlijkse investeringen van RELX, in 2019 ging dit over £ 380 miljoen, wordt hiervoor uitgetrokken. Als marktleider zijn deze kosten makkelijker te dragen en voor nieuwkomers kunnen deze investeringen een drempel vormen bij het betreden van de markt.


Een ander competitief voordeel is dat het in bepaalde segmenten van RELX voor de gebruiker niet eenvoudig is over te stappen naar concurrerende diensten. Sommige van de systemen en services van RELX, zoals LexisNexis, vereisen training om te gebruiken en zijn verweven met diverse beroepen, zoals dat van een advocaat. Ook in de bankwereld en de verzekeringssector wordt veel gebruik gemaakt van LexisNexis. Een relatief klein kostenvoordeel zou niet opwegen tegen de nadelen. Overstappen naar concurrerende diensten kost vaak te veel tijd en geld.Een mogelijk risico voor het bedrijf is de discussie of wetenschappelijke artikelen al dan niet toegankelijk moeten worden gemaakt voor iedereen die er in geïnteresseerd is, ofwel open access. De open access beweging streeft ernaar een grote verscheidenheid aan actuele wetenschappelijke informatie vrij toegankelijk beschikbaar te maken. Open access verhoogt de impact en zichtbaarheid van eigen werk tegenover wanneer het achter een betaalmuur zit. Meer zichtbaarheid leidt tot meer nieuwe onderzoeken, wat de wetenschap ten goede komt.

Overheden en de wetenschappelijke wereld, de grootste klanten van RELX, voeren dit debat al jaren. Indien artikelen vaker gratis aangeboden worden zal dat een significante invloed hebben op de omzet van het grootste segment van het bedrijf. Het is daarom van belang dat RELX genoeg toegevoegde waarde blijft bieden aan zijn klanten die daardoor bereid blijven te betalen voor het aanbod van RELX.


Tenslotte is RELX, op Exhibitions na, een defensief bedrijf. Het bedient, veelal op basis van abonnementen, de zakelijke markt, waardoor het sterk staat tijdens een economische vertraging. De evenemententak is wel cyclisch omdat de groei afhankelijk is van marketinguitgaven en investeringen van bedrijven waarbij de winstgevendheid van die bedrijven een grote rol speelt. Er wordt vaak minder geïnvesteerd als de winstgevendheid onder druk staat.


De cijfers


In 2019 groeide de omzet met 5%, iets lager dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. De winst en vrije kasstroom deden in die periode met een stijging van ruim 8% nog beter.

RELX wist zijn operationele marge van 18% in 2010 te verbeteren naar 27% in 2019.
In 2019 genereerde RELX een return on average capital employed , inclusief goodwill, van 21%. In lijn met de voorbije jaren. De volledige winst vertaalde zich naar vrije kasstroom. RELX is niet kapitaalintensief gezien de investeringsbenodigdheden van slechts 14% van de operationele kasstroom.

RELX heeft met 286% een hoge schuldgraad. De schulden zijn de afgelopen 10 jaar fors toegenomen omdat het bedrijf jaarlijks meer uitgeeft aan dividenduitkeringen, overnames en aandeleninkopen dan dat de vrije kasstroom toelaat. Dit is een bewuste keuze van het management maar op termijn is dit niet houdbaar. Het goede nieuws is dat RELX met een dekkingsgraad van de interesten van ruim 6 prima in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen en met een schuld/vrije kasstroom van slechts 3,7 goed in staat is om de schulden terug te dringen indien het dat wil. Het verminderen van aandeleninkopen kan helpen de schuldenlast terug te dringen, maar kan daarom ook voor koersdruk zorgen.


Het verwachte dividend van 2020 geeft aan de huidige koers een rendement van 2,5% bij een gezonde payoutratio van ongeveer 50%. Het dividend werd sinds 2015 jaarlijks verhoogd met 9% geannualiseerd, in 2020 wordt echter een daling van het dividend verwacht als gevolg van de crisis.


Momenteel betaal je voor de aandelen 18 keer de neerwaarts bijgestelde verwachte winst van 2020, die door de malaise in het Exhibitions segment behoorlijk onder druk staat. Als we uitgaan van een herstel in deze markt, indien de mist rond corona optrekt, dan kan het huidig niveau interessant zijn om in te stappen, want de evenmententak is de voornaamste reden dat de koers dit jaar met zo’n 10% is gedaald. Als je echter verwacht dat het einde nog niet in zicht is, dan lijken de aandelen momenteel geen koopje.

Conclusie:De Brits-Nederlandse dataleverancier RELX heeft binnen al zijn segmenten een leidende marktpositie en is, gelet op verscheidene aanhoudende trends, in staat de komende jaren te blijven groeien. Het heeft sterke competitieve voordelen en is, op de evenemententak na, een defensief bedrijf.


De vraag of wetenschappelijke informatie toegankelijk zou moeten worden voor iedereen kan voor RELX een risico vormen naar de toekomst toe. Het is daarom van belang dat het de klant voldoende toegevoegde waarde blijft bieden.


RELX heeft over het algemeen solide fundamentals, al zullen deze in 2020 onder druk komen te staan als gevolg van de crisis. De balans is een aandachtspunt maar als het management in het kader van kapitaalallocatie enkele veranderingen doorvoert zal het geen probleem zijn de schulden terug te dringen, gelet op de stabiele kasstromen die het bedrijf genereert.


De neerwaarts bijgestelde winst zorgt voor een waardering die in lijn met het meerjarig gemiddelde ligt. Als de coronaproblematiek sneller dan verwacht afneemt, en er zodoende sterk herstel optreedt in de evenemententak, kan het huidige niveau opportuniteiten bieden op lange termijn. Zo niet, dan lijken de aandelen momenteel correct gewaardeerd.

Disclaimer: deze analyse is niet bedoeld als beleggingsadvies maar een persoonlijke mening en kan dienen als aanvulling op je eigen onderzoek. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten, maar om een beeld te schetsen van de onderliggende onderneming(en). U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Blijf je graag op de hoogte van nieuwe posts op de blog? Laat hier je e-mailadres achter.

Commentaires


bottom of page