Uitgelicht: Visa & MastercardVisa & Mastercard vormen samen met een handvol kleinere spelers een industrie die wordt gedomineerd door enkele grootmachten, ook wel een oligopolie genoemd, in de sector van creditcards en digitale betalingen. In plaats van beide bedrijven afzonderlijk te analyseren, heb ik ze gezamenlijk onderzocht omdat ze in grote lijnen vergelijkbaar zijn. Het veel kleinere American Express heb ik buiten beschouwing gelaten aangezien dit tevens een geldverstrekker is, en dus ook optreedt als bank. Het is eigenlijk een compleet andere business met, voor mij, beduidend minder aantrekkelijke fundamentals.


Visa en Mastercard worden vaak ten onrechte aanzien als financials. Dat zijn ze niet. Ze verwerken digitale betalingen, wat een veel lucratievere business is met torenhoge winstmarges. De risico’s die geldverstrekkers lopen - te late terugbetaling van klanten of zelfs verzuim - zijn het probleem van de uitgevende instellingen, niet van Visa en Mastercard. Visa en Mastercard zijn veel winstgevender dan de uitgevers van hun kaarten terwijl ze minder risico lopen.


Op vlak van groeipotentieel, competitieve voordelen, mate van cycliciteit, en eventuele disruptiegevoeligheid, zijn er veel overeenkomsten tussen de twee bedrijven. Cijfermatig zijn er echter wel wat verschillen. Is het ene bedrijf beter dan het ander? Of is er ruimte voor beide spelers op deze markt? Ik hoop met bijgaand stukje voor jullie en mezelf een en ander wat op te helderen.


De analyse is iets uitgebreider dan jullie van me gewend zijn omdat het hier over twee bedrijven gaat die ik wil bespreken. Het eerste deel van de analyse bestaat uit kwalitatief onderzoek (beschrijvend van aard en gebaseerd op ervaringen en interpretaties) en het tweede deel uit kwantitatief onderzoek (gebaseerd op cijfers). Voor de vlugge lezers heb ik helemaal onderaan mijn bevindingen trachten samen te vatten in een conclusie.Visa is een Amerikaans bedrijf en wereldmarktleider in de sector van creditcards. In het fiscale jaar 2019 verwerkte Visa $ 11,6 biljoen aan betalingen. Er zijn meer dan 3,4 miljard creditcards van Visa in omloop die geaccepteerd worden door circa 61 miljoen winkeliers. Het bedrijf is actief in meer dan 200 landen en verwerkt transacties in meer dan 160 verschillende valuta. De systemen van Visa zijn in staat meer dan 65.000 transacties per seconde te verwerken. Het bedrijf is wereldwijd actief, maar met 45% komt het grootste deel van de omzet vooralsnog uit de Verenigde Staten.

Mastercard is ook een Amerikaans bedrijf en de nummer twee in de sector. Het bedrijf maakt betalen eenvoudiger en efficiënter en biedt verschillende betaalmogelijkheden aan door middel van merken zoals Mastercard, Maestro, en Cirrus. In 2019 verwerkte het bedrijf $ 4,8 biljoen aan betalingen. Het is net als Visa actief in meer dan 200 landen en ongeveer 150 verschillende valuta. Het bedrijf is ook wereldwijd actief en met 35% van de omzet zijn, net als bij Visa, de VS de grootste afzetmarkt.


Visa en Mastercard verdienen aan elke financiële transactie die over hun netwerk loopt en aan elke betaling die met hun kaart wordt gedaan. Ze verdienen onder meer aan service, data processing, en ontvangen vergoedingen voor internationale transacties. Visa en Mastercard verdienen niet aan interesten of vergoedingen die kaarthouders betalen om gebruik te maken van de creditcard. Deze zijn voor de uitgevende financiële instellingen.

Volgens data van Refinitiv is Visa momenteel met 60% marktleider van de globale creditcardmarkt. Mastercard volgt met 30%. American Express vervolledigt de top 3 met een veel kleiner marktaandeel van 8,5%.


Visa en Mastercard zijn vrij uniek in die zin dat ze al jarenlang de creditcardmarkt domineren maar nog steeds sterke groeivooruitzichten hebben. De sector heeft een aanzienlijk groeipotentieel, want niet de onderlinge bedrijven zijn elkaars grootste concurrent, cash is de grootste concurrent. Volgens het World Cash Report vindt 50% van alle betalingen wereldwijd nog steeds in cash plaats en meer dan 2 miljard mensen hebben nog geen toegang tot een bankrekening. Dit gaat ongetwijfeld veranderen en de shift van cash naar cashloos zal de komende jaren voor groei zorgen bij de verstrekkers van digitale betalingen.


De groei wordt voornamelijk gedreven door digitalisatie, een seculaire trend die onomkeerbaar is geworden. Steeds meer processen van bedrijven en consumenten worden gedigitaliseerd. Ook e-commerce is nog explosief aan het groeien, hiervan zullen Visa en Mastercard gaan profiteren. Het is zelfs mogelijk dat de huidige coronacrisis en de gevolgen hiervan mensen er nog meer toe zullen aanzetten om minder cash te gebruiken, enerzijds om de verspreiding van het virus tegen te gaan door zo weinig mogelijk cashgeld te gebruiken en anderzijds door meer online aankopen te doen om mensenmassa’s te ontwijken.


In januari gaven de bedrijven aan voor 2020 dubbelcijferige omzetgroei te verwachten. Deze outlook werd als gevolg van de coronaproblematiek geschrapt. Hogere werkloosheidscijfers en mensen die hun uitgaven terugschroeven, hebben impact op de resultaten. In een persbericht liet de CFO van Visa, Vasant Prabhu, weten dat de outlook van januari niet langer relevant is en het momenteel niet mogelijk is een betrouwbare voorspelling te doen voor de tweede jaarhelft. Ook Mastercard stelde zijn prognoses neerwaarts bij, maar de CEO, Ajay Banga, gaf aan dat de eerste signalen van herstel omtrent de consumentenuitgaven zich voorzichtig laten optekenen.


Volgens data van Refinitiv gaan analisten voor het fiscale jaar 2020 momenteel gemiddeld uit van een omzetkrimp van 4% voor Visa, en 7% voor Mastercard. Vanaf 2021 wordt fors herstel verwacht maar dit blijft voorlopig koffiedik kijken.


Buitengewoon winstgevende bedrijven die erin slagen deze winstgevendheid jarenlang vol te houden hebben doorgaans een duurzaam competitief voordeel. Dit voordeel beschermt de winstgevendheid tegen de concurrentie. Een competitief voordeel ontstaat wanneer een bedrijf op een bepaalde markt een uniek product of dienst kan aanbieden dat zich positief onderscheidt van de concurrentie én moeilijk te kopiëren is. Warren Buffet beschreef het competitieve voordeel ooit als een ‘moat’, ofwel een slotgracht (het competitieve voordeel) die het kasteel (het bedrijf) moet beschermen tegen zijn bezetters (de concurrentie).


Visa en Mastercard hebben een van de sterkste competitieve voordelen, namelijk het netwerkeffect. Een betaalmogelijkheid die breed wordt geaccepteerd door verkopers (winkeliers) is aantrekkelijk voor kopers (consumenten), terwijl een betaalsysteem dat veel wordt gebruikt door consumenten op zijn beurt aantrekkelijk is voor het verkoopkanaal. Dit creëert een vicieuze cirkel en indien je gebruik wil maken van een creditcard kan je niet om de oligopolie heen, waarin Visa samen met Mastercard de dienst uitmaken. De waarde van het netwerk groeit naarmate er meer gebruikers zijn.


Ook profiteren Visa en Mastercard, zij het in mindere mate, van hun merknaam. Ik geloof niet dat consumenten Visa en Mastercard zullen blijven gebruiken indien er zich een beter alternatief voordoet, maar tegelijk staan de namen wel voor veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Iets wat in deze sector niet onbelangrijk is.


Een gevolg dat bedrijven met een competitief voordeel vaak ondervinden is dat ze een sterke mate van prijszettingskracht bezitten. Bedrijven met een uniek product, waar weinig alternatieven voor zijn, kunnen jaarlijks in zekere mate hun prijzen verhogen zonder dat de klant afhaakt. Bedrijven die voornamelijk op prijs concurreren hebben deze prijskracht doorgaans niet. Immers, als een bedrijf zijn prijzen verhoogt, is de kans groot dat de klant overstapt naar een goedkopere concurrent. Bij Visa en Mastercard zal deze kans een stuk kleiner zijn. Als een winkelier niet akkoord gaat met een prijsverhoging moet hij op zoek naar alternatieven. En deze zijn er niet. Een winkelier die niet in staat is de betaalmogelijkheden van Visa en Mastercard aan te bieden, zal gegarandeerd omzet mislopen. Dit zal de winkelier meer kosten dan een prijsverhoging. En consumenten die niet langer prijsverhogingen accepteren zullen een alternatief moeten zoeken. Maar gezien er in de meeste winkels weinig andere betaalmogelijkheden worden aangeboden op het gebied van creditcards, zijn er ook voor consumenten weinig alternatieven. Dit onderstreept opnieuw de kracht van het netwerkeffect.


Prijskracht is vaak te herkennen aan hoge brutomarges. Bij Visa en Mastercard liggen deze marges structureel boven 80%. Met andere woorden: ze produceren iets voor 2, en verkopen het vervolgens voor 10. Het spreekt voor zich dat dit enkel bij unieke producten of diensten mogelijk is.

Dit heeft ook een keerzijde. Een markt die gedomineerd wordt door een handvol grote spelers wordt van dichtbij in de gaten gehouden door overheden en toezichthouders. De kans op regularisatie is aanwezig omdat Visa en Mastercard bijzonder dominante posities bekleden. Overheden die meer concurrentie willen toelaten zouden hierdoor kunnen ingrijpen, wat op de winstgevendheid en het marktaandeel van Visa en Mastercard zal wegen.


Ook op vlak van eventuele disruptie bestaat onzekerheid. We hebben het hier over technologie, en technologie is gevoelig aan innovatie, hoe sterk de onderliggende bedrijven ook zijn gepositioneerd. Niemand kan exact voorspellen hoe over tien jaar betalingen zullen plaatsvinden. Betalen we überhaupt nog met kaarten? Of doen we dit tegen die tijd bijvoorbeeld met onze smartphone of smartwatch? Facebook kwam vorig jaar met een betaalsysteem genaamd Libra. Ze hebben intussen bekend gemaakt niet door te zullen zetten met deze virtuele munt in zijn huidige vorm aangezien overheden en toezichthouders te veel verzet lieten optekenen, maar het toont tevens aan dat de sector waarin Visa en Mastercard opereren, een aantrekkelijke markt is. En spelers als Facebook kunnen met hun financiële slagkracht en enorme bereik op gebied van gebruikers een industrie op korte termijn ontwrichten.

Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat Visa en Mastercard op dit gebied ook niet stilzitten. Achter de schermen wordt gewerkt aan innovatie wat op termijn kan bijdragen aan de groei en winstgevendheid van deze bedrijven. In januari werd bekend dat Mastercard een extra R&D centrum zal openen in India. Hiervoor wordt de komende vijf jaar $ 1 miljard uitgetrokken. In een gelekt document werd onlangs duidelijk dat Visa bezig is met het implementeren van blockchain in hun systemen. Het bedrijf wilde hierop niet reageren maar het is duidelijk dat er fors wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de technologie.


Tot slot zijn Visa en Mastercard niet de meest cyclische bedrijven die ik kan bedenken maar een recessie zal de bedrijven wel degelijk raken. Mensen spenderen minder tijdens een recessie, wat op het volume in transacties zal wegen. Indien we post-corona minder gaan reizen, gaat dit ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de omzet van Visa en Mastercard aangezien hiervoor vaak een creditcard wordt gebruikt. Tegenover deze vorm van cycliciteit staat het seculaire groeipotentieel dat minder gevoelig is aan een recessie. Digitalisatie trekt zich ook door in economisch slechtere tijden, mogelijk in mindere mate.

De cijfers.


Visa en Mastercard zijn twee mastodonten met respectievelijk een marktkapitalisatie van $ 390 mld en $ 270 mld.


Beide bedrijven laten al jaren sterke organische omzetgroei zien, maar verwacht wordt dat Mastercard op vlak van omzetgroei Visa de komende jaren zal outperformen. Mastercard is kleiner en daardoor in staat sneller te groeien en marktaandeel af te snoepen van Visa. Ook al is dit laatste het afgelopen decennium zelden gelukt.


Visa & Mastercard - omzet

Beide bedrijven doen het qua winstgevendheid uitstekend. Visa genereerde in 2019 een return on average capital employed (ROACE), inclusief goodwill, van 25%. Mastercard deed het met een verbluffende 62% nog beter. Echter, de onderliggende operationele marge, een component van ROCE, lag bij Visa met 65% hoger dan de 57% van Mastercard. De operationele uitgaven liggen in absolute cijfers bij elkaar in de buurt, maar de omzet van Visa is ruim een derde hoger. Het gevolg is dat Visa hogere winstmarges genereert.

Marges meten de winstgevendheid van de activiteiten van het bedrijf, de winst wordt afgezet tegen de omzet. Return on capital geeft de winstgevendheid van het bedrijf als geheel aan. Hieraan is te zien hoe efficiënt een bedrijf zijn kapitaal inzet om winst te maken. De winst wordt afgezet tegen het aangewende kapitaal.

We kunnen concluderen dat de activiteiten van Visa winstgevender zijn, maar Mastercard weet zijn aangewende kapitaal efficiënter aan het werk te zetten.


Visa & Mastercard - ROCE en EBIT marge

In 2019 slaagde Visa erin de volledige nettowinst om te zetten naar vrije kasstroom, Mastercard wist 92% van de winst om te zetten naar vrije kasstroom. Visa wist zijn werkkapitaal iets beter te managen dan Mastercard, maar over een langere periode scoren beide bedrijven goed op dit punt. Dit zegt ons iets over de kwaliteit van de winst, hoe meer winst wordt omgezet naar vrije kasstroom, hoe beter.


Ook zijn beide bedrijven niet kapitaalintensief. Ze hebben weinig kapitaal nodig om hun groei te continueren waardoor er meer cashflow overblijft om terug te geven aan de aandeelhouders in de vorm dividend en aandeleninkopen, of overnames te doen. Visa en Mastercard keren circa 20% van de winst uit als dividend. Aandelen als Visa en Mastercard koop je niet voor het dividend maar voor koerswinst.


Visa en Mastercard zijn balansmatig kerngezond. De interesten en leaseverplichtingen worden ruimschoots gedekt door de operationele winst en indien beide bedrijven hun schulden zouden willen terugbetalen met de huidige vrije kasstroom duurt dit in het geval van Mastercard één jaar. Visa doet er anderhalf jaar over.

De schuldgraad (schuld/eigen vermogen) ligt bij Mastercard behoorlijk hoog maar dit komt doordat de aandeleninkopen het eigen vermogen aanvreten. Deze ratio is daardoor bij Mastercard onbruikbaar.

Kort samengevat hebben de bedrijven weinig en beheersbare schulden en tevens grote sommen cash op de balans staan.


Visa en Mastercard zijn zelden aan lage waarderingen te verkrijgen. Met name de afgelopen drie jaar liepen deze hoog op. Maar gezien de uitzonderlijke prestaties van beide bedrijven zijn de aandelen achteraf goedkoop gebleken. Enkele weken terug waren de aandelen verkrijgbaar tegen een aantrekkelijke korting, maar intussen zijn ze alweer behoorlijk hersteld. Als we de verwachte winst van 2021 nemen komen we voor Visa en Mastercard op een koerswinstverhouding uit van respectievelijk 30 en 31. De koersvrijekasstroom komt uit op 28 voor zowel Visa als Mastercard. Het verwachte vrijekasstroomrendement voor beide bedrijven voor 2021 bedraagt 3,5%.

Conclusie.


Visa en Mastercard vormen samen een oligopolie in de sector van creditcards. Deze markt heeft de komende jaren duidelijk seculair groeipotentieel, voornamelijk gedreven door digitalisatie. De grootste concurrent van de sector zijn niet de bedrijven onderling, maar cash; nog steeds het belangrijkste betaalmiddel voor de helft van de wereldbevolking. De shift van cash naar digitale betalingen, die ongetwijfeld zal plaatsvinden, zal de groei de komende jaren ondersteunen.


De bedrijven genieten beide een duurzaam competitief voordeel in de vorm van het netwerkeffect. Het netwerk wordt waardevoller naarmate er meer gebruikers zijn. Voor nieuwkomers is het daardoor niet eenvoudig deze markt te betreden aangezien het weinig aannemelijk is dat gebruikers en aanbieders van Visa en Mastercard zullen overstappen naar concurrerende bedrijven.


Het competitieve voordeel brengt een sterke mate van prijszettingskracht met zich mee. De bedrijven zijn jaarlijks in staat hun prijzen te verhogen zonder klanten te verliezen. Dit in combinatie met de dominante positie die de bedrijven bekleden zorgt tevens voor risico op regularisatie. Ook is de sector niet ongevoelig voor technologische innovatie; het is onduidelijk en moeilijk voorspelbaar hoe over tien jaar betalingen zullen plaatsvinden.

Visa en Mastercard zijn niet de eerste namen waaraan ik denk bij cyclische bedrijven, maar een recessie, die als gevolg van de coronacrisis ongetwijfeld op ons afkomt, zal op de transactievolumes wegen.


Visa is groter en marktleider, maar daardoor is Mastercard in staat marktaandeel te winnen en als gevolg daarvan sneller te groeien. Mastercard genereert een hogere return on capital, maar Visa genereert hogere winstmarges. Beide bedrijven zijn balansmatig gezond, weinig kapitaalintensief, en kopen jaarlijks fors eigen aandelen in.


Is er een duidelijke winnaar? Wat mij betreft niet. In een breed samengestelde kwaliteitsportefeuille zou er plaats moeten zijn voor zowel Visa als Mastercard. De komende jaren acht ik ze in staat naast elkaar te kunnen floreren, ondanks dat het concurrenten zijn.


Disclaimer: deze analyse is niet bedoeld als beleggingsadvies maar een persoonlijke mening en kan dienen als aanvulling op je eigen onderzoek. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten, maar om een beeld te schetsen van de onderliggende onderneming(en). U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Blijf je graag op de hoogte van nieuwe posts op de blog? Laat hier je e-mailadres achter.